НАСТАВНО ОСОБЉЕ – ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ

Професор струковних студија
в.д. Руководилац одсека
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Виши предавач
Виши предавач
Виши предавач
Наставник вештина
Наставник страног језика
Наставник страног језика
Наставник вештина
Наставник вештина
Асистент
Асистент

НАСТАВНО ОСОБЉЕ – ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ

Професор струковних студија
Руководилац одсека
Професор струковнх студија
Професор струковнх студија
Професор струковнх студија
Професор струковнх студија
Професор струковнх студија
Професор струковнх студија
Професор струковнх студија
Професор струковнх студија
Професор струковнх студија
Професор струковнх студија
Професор струковнх студија
Професор струковнх студија
Професор струковнх студија
Професор струковних студија
Наставник вештина
Асистент

НАСТАВНО ОСОБЉЕ – ОДСЕК СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧЕ

Професор струковних студија
Руководилац одсека
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Наставник вештина
Наставник вештина