ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКЕ СТУДИЈЕ

Професор струковних студија
Руководилац Одсека
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Виши предавач
Виши предавач
Виши предавач
Наставник страног језика
Наставник страног језика
Наставник вештина
Наставник вештина
Наставник вештина
Асистент
Асистент
Сарадник у настави

ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ

Професор струковних студија
Руководилац одсека
Професор струковнх студија
Професор струковнх студија
Професор струковнх студија
Професор струковнх студија
Професор струковнх студија
Професор струковнх студија
Професор струковнх студија
Професор струковних студија
Наставник вештина
Асистент

ОДСЕК СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ВАСПИТАЧЕ

Професор струковних студија
Руководилац Одсека
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Наставник вештина
Наставник вештина