Списак ОПШТИХ АКАТА Академије струковних студија Шабац може се преузети са следећег ЛИНКА

Р. бројНазив документаБрој докумантаДатум
1.СТАТУТ Академије струковних студија Шабац (пречишћен текст)01-02/202031.12.2020.
2.Одлука о изменама и допунама Статута Академије02-27/202031.12.2020.
3.Одлука о изменама и допунама Статута Академије01/19/2-02/202201.02.2022.
4.Одлука о изменама и допунама Статута Академије01/19/2-14/202211.04.2022.
5.Извештај о раду Академије школске 2019/20.02-31/202031.12.2020.
6.Извештај о раду Академије школске 2020/21.01-18/202129.12.2021.
7.Годишњи програм рада Академије школске 2020/2102-32/202031.12.2020.
8.Годишњи програм рада Академије школске 2021/2201-19/202129.12.2021.
9.Финансијски план Академије за 2021. годину02-30/202031.12.2020.
10.Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја Академије струковних студија Шабац за 2021. годину01/19/2-10/202225.02.2022.
11.Финансијски план Академије за 2022. годину01-20/202129.12.2021.
12.Прва измена и допуна Финансијског плана Академије за 2022. годину01/19/1-03/202225.02.2022.
13.Друга измена и допуна Финансијског плана Академије за 2022. годину01/19/2-15/202211.04.2022.
14.Трећа измена и допуна Финансијског плана Академије за 2022. годину01/19/2-27/202223.05.2022.
15.Четврта измена и допуна Финансијског плана Академије за 2022. годину01/19/2-31/202223.09.2022.
16.Пета измена и допуна Финансијског плана Академије за 2022. годину01/19/2-35/202207.11.2022.
17.План јавних набавки Академије за 2022. годину01-21/202129.12.2021.
18.Стратегија управљања ризицима Академије струковних студија Шабац за период 2022-25. године01-24/202228.1.2022.
19.Одлука о оснивању Академије02-02-5149/2019-118.07.2019.
20.Решење о оснивању АкадемијеФи. бр. 79/201925.10.2019.
21.Дозвола за рад Академије612-00-1565/2019-0601.10.2019.
22.Решење о измени Дозволе за рад Академије01/68/202108.04.2021.
23.Одлука о измени Одлуке о оснивању Академије02-5890/202030.07.2020.
24.Одлука о избору Председника Академије02-10/202016.10.2020.
25.Решење о упису у судски регистар (Председник Академије)Фи. бр. 149/202026.10.2020.
26.Одлука о висини школарине у школској 2021/22. години за студијске програме основних и мастер струковних студија на Академији струковних студија Шабац2-24/202128.4.2021.
27.Одлука о висини школарине у школској 2022/23. години за студијске програме основних и мастер струковних студија на Академији струковних студија Шабац01/19/2-20/202211.04.2022.
28.Одлука о Ценовнику трошкова студија у школској 2021/22. години на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије2-25-2/202128.4.2021.
29.Одлука о Ценовнику трошкова студија у школској 2021/22. години на Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам2-25-3/202128.4.2021.
30.Одлука о Ценовнику трошкова студија у школској 2021/22. години на Одсеку за васпитаче и медицинске сестре васпитаче2-25-1/202128.4.2021.
31.Одлука о расписивању избора за Студентски Парламент Академије струковних студија Шабац01/103/202103.06.2021.
32.Одлука о именовању комисије за спровођење избора за Студентски Парламент Академије струковних студија Шабац01/104/202103.06.2021.
33.Избор чланова Савета Академије31.08.2020.
34.Одлука о распореду радног времена01/180-2/202121.07.2021.
35.Одлука о распореду коришћења одмора у току дневног рада01/180-3/202121.07.2021.
36.Одлука о одређивању лица за безбедност и здравље на раду01/223-2/202123.09.2021.