Email:  nemanjastosic87@gmail.com

Одсек: Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам

Катедра: …

Биографија

Др Немања Стошић је рођен 10.02.1987. године у Шапцу. Живи у Орашцу. Завршио је Шабачку гимназију 2006. године са одличним успехом. Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, смер фитомедицина уписао је 2006. године, а дипломирао 2010. године са просеком оцена 9,00. Дипломски рад на тему „Отпорност генотипова пшенице према проузроковачима трулежи корена и приземног дела стабла“ радио је у сарадњи са Институтом за ратарство и повртарство Нови Сад, Одељење за стрна жита. Добитник је признања „др Павле Вукасовић“ за постигнут изузетан успех на основним студијама фитомедицине.

Мастер академске студије уписао је 2012. године на истом факултету, а завршио 2014. године са просеком оцена 9,86. Мастер рад рађен је на тему „Заступљеност семена корова у усевима пшенице у кукуруза“.

Докторске академске студије Пољопривредног факултета у Новом Саду, смер агрономија, ужа научна област фитопатологија, уписао је 2014. године. Током докторских студија остварио је просек оцена 9,63. Докторску дисертацију под називом „Трулеж корена и приземног дела стабла пшенице“ радио је у сарадњи са Институтом за ратарство и повртарство Нови Сад, Одељење за стрна жита, и одбранио је 2019. године, чиме је стекао звање доктор наука – биотехничке науке.

Др Немања Стошић је по завршетку факултета, од 2011. до 2012. године радио у пољопривредној апотеци „Балкан Ивановић“ д.о.о. као саветник за заштиту биља и стручно-техничка подршка на терену. Од 2012-2014. године био је сарадник у настави у Високој пољопривредној школи струковних студија Шабац, на више предмета из области фитопатологије, ентомологије, фитофармације, воћарства и виноградарства. Радио је у Пољопривредној саветодавној и стручној служби Шабац, 2015. године, као стручни сарадник на прогнозно-извештајним пословима. Од завршетка студија константно је присутан на терену, код индивидуалних пољопривредних произвођача на праћењу појаве и сузбијању патогена и штеточина у ратарској, повртарској и воћарској производњи. Основао је 2017. године самосталну консултантску агенцију у области заштите биља у оквиру које је радио скоро две године. Од 2018. године је запослен у хладњачама „Бела 9“ д.о.о. и „Сара 2009“ д.о.о. као саветник, стручни сарадник за заштиту биља и контролор Глобал ГАП стандарда и органске производње.

Од 2019. године је предавач на Академији струковних студија Шабац, Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам, на предметима из области ентомологије и фитопатологије.

До сада је, као први аутор или коаутор, објавио више научних радова. Учествовао је на више стручних семинара из области фитопатологије, хербологије, воћарства, ратарства и органске производње међу којима су: 3rd International symposium for agriculture and food – ISAF 2017 Македонија, Integrated Weed Management, Tempus training activity, Bio-škola TERRA’S, organska proizvodnja hrane, Пејзажна хортикултура 2017, Иновације у воћарству, 4. саветовање: Унапређење производње брескве и кајсије, Воћарство и виноградарство, Утицај повећања наводњаваних површина на пољопривредну производњу… Присуствовао је стручним семинарима у области иновација у технологији производње и заштити биља у оквиру Flower Trials у Холандији 2016. године и IPM Essen у Немачкој 2015. године.

Списак научних радова и стручних радова

 

М21 –  рад у врхунском међународном часопису (1)

 • Jevtić, R., Stošić, N., Župunski, V., Lalošević, M., Orbović, B. (2019): Variability of stem-base infestation and coexsistence of Fusarium spp. causing crown rot of winter wheat in Serbia. The Plant Pathology Journal, 35 (6), pp. 553-563.

М33 –  саопштење са међународног скупа штампано у целини (1)

 1. Tanasić, Lj., Teofilović, V., Tomić, V., Stošić, N., Tanasić, J. (2020): Strategy of controlled release of agrochemicals using polymeric materials. IX International Conference of Social and Technological Development, Trebinje, pp. 39-46

М34 –  саопштење са међународног скупа штампано у изводу (7)

 1. Rašković, V., Stošić, N., Glišić, M., Marković, S. (2021): Potential of  Organic Plant Production from the Perspective of Youth in Serbia, X International Conference on Social and Technological Development – STED 2021, Trebinje, pp. 18.  ISSN 2637-3298
 2. Stošić N., Iličić R., Maširević S., Vlajić S., Blagojević M., Jošić D. (2017): Important diseases of viola, chrysanthemum and geranium in Serbia. 3rd International symposium for agriculture and food – ISAF, 18-20 October 2017, Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 380.

 3. Iličić R., Vlajić S., Maširević S., Stošić N., Ljubojević M., Ognjanov V. (2017): Pathogens of sweet and sour cherry leaves in Serbia. 3rd International symposium for agriculture and food – ISAF, 18-20 October 2017, Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 381.

 4. Dragić, V., Maširević, S., Iličić, R., Vlajić, S., Stošić, N. (2017): Possibility of application Bacillus subtilis  C13 and D26 in control of some fungal disease. Organic agriculture for Agrobiodiversity Preservation, 3rd International Conference Agrobiodiversity, Novi Sad, Serbia 1-3 June 2017, pp. 97. University of Novi Sad, Faculty of Agriculture.

 5. Konstantinović, B., Blagojević, M., Samardžić, N., Stošić, N., Konstantinović, Branko (2015): Soil seed bank weeds in wheat and maize in Mačva region, Serbia. Agriculture in Nature and Environment Protection (8; Vukovar), pp. 310-311.

 6. Stepić, R., Dugonjić, M., Milošević, V., Stošić, N., Tanasić, Lj. (2015): Korovska vegetacija kukuruza na području Semberije. IV međunarodni simpozijum i XX naučno-stručno savetovanje agronoma Republike Srpske, Bijeljina, pp. 66-67.

 7. Stepić, R., Milošević, V., Rašković, V., Stošić, N., Stepić, V. (2014):  Korovska vegetacija okopavina zapadnog Srema. III međunarodni simpozijum i XIX naučno-stručno savetovanje agronoma Republike Srpske, Trebinje, pp. 379-380.

М52 –  рад у  истакнутом националном часопису  (4)

 1. Stošić, N., Župunski, V., Jevtić, R., Lalošević, M., Maširević, S., Bagi, F., Skenderović, N. (2019): Složenost patosistema i okosnice kontrole patogena prouzrokovača truleži koremna i prizemnog dela stabla pšenice. Biljni lekar, 47, 4/2019, pp. 239-247.
 2. Todorović, S., Vlajić, S., Maširević, S., Barać, R., Stošić, N., Iličić, R. (2017): Pojava kile kupusa (Plasmodiophora brassicae Wornin) na lokalitetu Futog tokom 2016. godine. Letopis naučnih radova/Annals of Agronomy Vol. 41, No. 1, pp. 16-21.
 3. Stošić, N., Jevtić, R., Lalošević, M., Župunski, V., Maširević, S. (2016): Truleži korena i prizemnog dela stabla pšenice – prouzrokovači i mere zaštite. Biljni lekar, 5-6, pp. 408-416.
 4. Konstantinović, B., Blagojević, M., Samardžić, N., Popov, M., Stošić, N., Konstantinović, Branko (2015): Banka semena korova u zemljištu zavisno od plodoreda i primenjenih herbicida. Biljni lekar, 3, pp. 306-312.

М64 –  саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (1)

 1. Lalošević, M., Stošić, N., Jevtić, R., Dimitrijević, M., Petrović, S. (2012): Otpornost genotipova pšenice prema prouzrokovačima truleži korena i prizemnog dela stabla. XIV Simpozijum o zaštiti bilja i IX Kongres o korovima, Zlatibor, pp. 112-113.