Стручне органе Академије чине:

 1. Наставно-стручно веће Академије (Веће Академије)
 2. Наставно-стручна већа Одсека (већа Одсека)
 3. Комисија за обезбеђење квалитета

Чланови Наставно-стручног већа Академије су:

 1. др сци. мед. Светлана Карић, председник Академије струковних студија Шабац, по функцији члан и председник Наставно-стручног већа Академије
 2. др Драгана Илић Удовичић, професор струковних студија, помоћник председника Академије за наставу и акредитацију – члан Већа Академије по функцији
 3. др Милан Глишић, предавач, помоћник председника Академије за развој и сарадњу са привредом – члан Већа Академије по функцији
 4. др Сања Вулетић, професор струковних студија, руководилац Одсекa студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче, члан Већа Академије по функцији
 5. др Мирјана Антонијевић Николић, професор струковних студија, руководилац Одсекa за медицинске и пословно-технолошке студије, члан Већа Академије по функцији
 6. др Љиљана Танасић, професор струковних студија, руководилац Одсека за пољопривредно-пословне студије и туризам, члан Већа Академије по функцији
 7. др Милена Ђурковић Пантелић, професор струковних студија – изабрани члан Већа Академије, представник Одсека студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче
 8. др Јелена Ђуричић Миланковић, виши предавач-изабрани члан Већа Академије, представник Одсека за медицинске и пословно-технолошке студије
 9. др Немања Стошић, предавач–изабрани члан Већа Академије, представник Одсека за пољопривредно-пословне студије и туризам
 10. Представник студената у Наставно-стручном Већу Академије је Бојана Аврамовић, студент на  Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам.

ВЕЋЕ ОДСЕКА чине наставници, асистенти са докторатом и асистенти са пуним радним временом који су запослени на Одсеку.

Руководилац Одсека је истовремено и председник Већа Одсека.

КОМИСИЈУ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА чини 7 чланова и то:  4 члана наставног особља сва три Одсека, један члан ненаставног особља, који су запослени на Академији, као  и два члана представника студената.

Чланови Комисије за обезбеђење квалитета су:

 1. мр Косана Поповић, предавач на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије, председник Комисије
 2. др Ивана Јевтић, предавач на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије, члан
 3. др Сања Вулетић, професор струковних студија на Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче, члан
 4. др Маја Дошеновић, предавач на Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам, члан
 5. Данијел Чабаркапа, представник стручних служби Одсека, члан
 6. Ана Васић, бр. индекса МА 4/2022 са Одсека за пољопривредно-пословне студије и туризам, члан
 7. Војин Рафаиловић, бр. индекса 30/22 са Одсека за васпитаче и медицинске сестре васпитаче, члан

Одлуку о формирању Комисије за обезбеђење квалитета можете погледати на ЛИНКУ