Стручне органе Академије чине:

 1. Наставно-стручно веће Академије (Веће Академије)
 2. Наставно-стручна већа Одсека (Већа Одсека)
 3. Комисија за обезбеђење квалитета

Чланови наставно-стручног Већа Академије су:

 1. др сци. мед. Светлана Карић, проф. струковних студија, председник Већа Академије
 2. др Нада Бузаџић Николајевић, проф. струковних студија
 3. Mсц. Ђорђе Алавук, наставник вештина
 4. др Сања Вулетић, проф. струковних студија
 5. др Мирјана Антонијевић Николић, проф. струковних студија
 6. др Вера Рашковић, проф. струковних студија
 7. др Милена Ђурковић Пантелић, проф. струковних студија
 8. спец Роланд Антонић, предавач
 9. др Немања Стошић, предавач

Решење о избору чланова Већа Академије можете погледати на ЛИНКУ

ВЕЋЕ ОДСЕКА чине наставници, асистенти са докторатом и асистенти са пуним радним временом који су запослени на Одсеку.

Руководилац Одсека је истовремено и председник Већа Одсека.

КОМИСИЈУ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА чини 7 чланова и то:  4 члана наставног особља сва три Одсека и један члан ненаставног особља, који су запослени на Академији, као  и два члана представника студената.

Чланови Комисије за обезбеђење квалитета су:

 1. мр. Бранка Павловић, предавач на Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче, председник Комисије
 2. др Сања Вулетић, проф. струковних студија на Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче
 3. др Драгана Илић Удовичић, проф. струковних студија на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије
 4. др Немања Стошић, проф. струковних студија на Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам
 5. Данијел Чабаркапа, представник стручних служби Одсека
 6. Катарина Илић, студент на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије
 7. Тијана Адамовић, студент на Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче

Одлуку о формирању Комисије за обезбеђење квалитета можете погледати на ЛИНКУ