Email:  maramare19@yahoo.com

Одсек: Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче

Катедра: …

Биографија

Рођена је у Београду 1975. Основну школу и гимназију завршила је у Шапцу, а на Вишој школи за образовање васпитача у Шапцу дипломирала јула 2004. године, са просечном оценом 9,21. Основне студије Учитељског факултета у Ужицу завршила је октобра месеца 2006. године, са просечном оценом 8,67, а дипломски рад из Књижевности за децу Поезија Љубивоја Ршумовића одбранила је са оценом 10. Стручни испит за библиотекаре положила је 2008. године.Специјализацију за припремни предшколски узраст на Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу завршила је 2011. године, са просечном оценом 9,83, и одбранила рад из предмета Дете у природној и друштвеној средини, на тему Еколошка култура предшколаца, са оценом 10.Стекла звање – специјалиста за методику реализације припремног предшколског програма. Мастер-студије на Учитељском факултету у Београду, смер мастер-учитељ, уписала школске 2012/2013. године, завршила октобра 2014. године, са просечном оценом  9,00 и одбранила мастер-рад из предмета Књижевност за децу и младе са темом Елементи народне књижевности у поезији Љубивоја Ршумовића, са оценом 10.

По завршетку више школе за образовање васпитача радила је, од марта 2005. године, као медијатекар-библиотекар на Вишој школи за образовање васпитача у Шапцу. Од децембра 2008. године радила је као библиотекар на Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу. У истој тој школи, као сарадник у настави, радила је од зимског семестра школске 2007/2008. године. Фебруара 2013. године изабрана је у звање наставника практичне наставе за ужу област Педагогија. Од марта 2019. изабрана је у звање наставника вештина за ужу област Педагогија.

У периоду од 2014. до јануара 2020. године остварила је сарадњу са великим бројем институција на локалном нивоу: Основна школа за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом „Свети Сава”; Канцеларија за младе града Шапца; ПУ „Наше дете”, Библиотека шабачка, Установа за децу и младе „Кућа добре воље”, Црвени крст, Хумано срце Шапца, Хуманитарна организација „Сви за Космет”, као организатор и координатор значајног броја пројеката, интерактивних радионица и хуманитарних продајних изложби у раду са студентима. Оне су тематског типа и организују се два пута годишње: за време новогодишњих и ускршњих празника.

Наставни и стручни рад и ваннаставне активности:

 • Координатор у пројекту „Корак у свет књига“ са студентима прве, друге и треће године основних студија, који је настао у сарадњи  ПУ „Наше дете“ и Библиотеке шабачке (31.3. 2015. године).
 • Учесник у кампањи  „Autism. Stop discrimination. − Аутизам. Стоп дискриминацији.”, која је одржана поводом обележавања 2. априла, Светског дана особа са аутизмом, у Дому за децу са аутизмом − „Кући добре воље”. Циљ је био подршка наших студената кампањи Града Шапца, који, преко своје Службе за локална права и услуге у социјалној заштити, сваке године обележава овај дан (2015. године).
 • Водитељ интерактивних радионица за предшколце из ПУ „Наше дете”, под називом „У сусрет Ускрсу”, које су, поводом тог најрадоснијег хришћанског празника, реализоване у Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу (6.4. 2015. године).
 • Организатор  пројекта „Младишин и Младинин рођендан” у сарадњи са  Канцеларијом за младе града Шапца и ПУ „Наше дете” (18-25. 5. 2015. године), чији су учесници били професори, стручни сарадници и студенти Високе школе струковних студија за васпитаче из Шапца што су припремили занимљиве активности за предшколце, а садржаји представљени том приликом тематски су обрађени кроз различите радионице.
 • Учесник на Научно-стручној конференцији Квалитет савременог васпитања и образовања, одржаној у мају 2016. године у Шапцу.
 • Учесник у промоцији као члан Тима за промоцију Високе школе струковних студија Шабац на Сајму образовања у Економској школи “Стана Милановић” одржаног 13.12.2017. у периоду од 11h до 13h – промоција програма основних, специјалистичких и мастер струковних студија.
 • Организатор Хуманитарне продајне изложбу 26.12.2017. у периоду од 12.30h до 20h. Полазна идеја студената била је да деци и младима из установе “Кућа добре воље” улепшају дане током новогодишњих празника. Прикупљени новац искоришћен је за прављење пакетића поменутој деци. Реализатори Хуманитарне продајне изложбе су студенти друге године основних студија.
 • Организатор и координатор новогодишњих представа и интерактивних радионица из више методичких области 27.12.2017. Реализатори интерактивних радионица и представа су студенти друге и треће године основних студија.
 • Организатор посете студената основних студија установи “Кућа добре воље” 29.12.2017. Студенти су припремили мини пригодни програм корисницима ове установе и уручили новогодишње пакетиће направљене од прикупљеног новца са Хуманитарне продајне изложбе одржане 26.12.2017.
 • Организатор и координатор ускршњих радионица, 2.4. 2018.  са студентима основних студија Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу за малишане из ПУ “Наше дете”. Програмом су биле обухваћене три ускршње представе и велики број интерактивних радионица. Учествовали су студенти и деца.
 • Организатор Хуманитарне продајне изложба у сарадњи са Црвеним крстом 04.04.2018. и 05.04.2018. у центру града у периоду од 10h do 19h. Студенти прве и друге године основних студија су у оквиру вежби из предмета Предшколска педагогија и Дидактичко-игровна средства употребили своја знања и вештине и од различитог материјала направили ускршњу декорацију. Прикупљени новац од продаје намењен је за потребна средства социјално угроженој деци из непотпуне породице у Белој Реци. Средства су уручена 25.04.2018, у присуству и у сарадњи представника Црвеног крста и организације Хумано срце.
 • Организатор Хуманитарне продајне изложбе која је одржана 24.04.2019. и 25.04.2019. Прикупљени новац од продаје ускршње декорације студенти су одлучили да донирају у Хуманитарну фондацију БУДИ ХУМАН за Хеленин живот.
 • Промотер Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу која је представљала своје програме основних, специјалистичких и мастер струковних студија на Сајму образовања у Економској школи “Стана Милановић” одржаног 21.12.2018. у периоду од 10:30h до 13:30h.

  * Ментор и организатор интерактивних радионица и новогодишње представе. Студенти друге и треће године основних студија овај пут су поред деце из предшколске установе «Наше дете», обрадовали и децу из Центра за породични смештај. Програм је одржан у амфитеатру Школе 25.12.2018. у трајању од 10 до 16 часова. 

 • Организатор Хуманитарне продајне изложбе са студентима прве, друге и треће године, који су, у духу будућег позива, као и неколико година уназад, вредно су радили на припреми декорације. Овај пут хуманом гесту придружили су се и четвртаци основне школе «Николај Велимировић» и дали свој допринос акцији тако што су под менторством својих учитељица, а заједно са родитељима израдили различит новогодишњи накит. Сви продукти нашли су се на штанду у оквиру новогодишњег базара у Главној улици, 26. и 27.12.2018. у трајању од 9 до 19 часова.

 • Организатор Хуманитарне продајне изложбе одржане крајем децембра 2018. године. Новац прикупљен од продаје новогодишње декорације послужио је за реализацију планиране акције које се састојала из два дела. Први део акције тицао се прављење пакетића за угрожену децу са Косова и Метохије. Други део подразумевао је да се од преосталог новца купе потребна средстава социјално угроженој породици. Дана 31.01.2019. студенти су посетили су породицу Николић и уручили им купљени замрзивач, средства за хигијену и неопходне намирнице.

Стручно усавршавање:

 • Присуствовала је Једанаестом стручном сусрету стручних сарадника и сарадникаСтручни сарадник и сарадник – активни учесник у грађењу културе вртића као заједнице која учи “, одржаном током новембра 2017. на Златибору.
 • Учествовала је у обуци за примену Основа програма – Године узлета – за тренере/менторе под називом Концепција основа програма и Развијање реалног програма (током јуна 2019. године у Шапцу), Менторска подршка предшколским установама у примени Основа програма (током септембра 2019. године у Београду) и Документовање (током новембра 2019. године у он-лајн формату), коју су покренули Министарство просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ. Тиме је ангажована као спољни сарадник на пројекту који ће обучавати запослене у систему предшколског образовања за имплементацију нових Основа програма предшколског васпитања и образовања у трајању од четири године (од 2019. до 2022).
 • Учествовала у обуци за менторе – Конструктивна комуникација – Јачање капацитета за менторски рад, одржаној у Београду 21.10.2020. године.
 • Ментор − пружање менторске подршке у примени нових Основа програма „Године узлета“ ПУ „Слава Ковић“ у Богатићу, у Централном објекту као језгру промене; пружање менторске подршке почиње у децембру 2020. године и траје наредних шест месеци.

Списак научних радова и стручних радова

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (9)

 1. Маркоска, Д. и Лукић, М. (2006). Неке концепцијске и техничко-технолошке погрешке у реализацији наставе из предмета Свет око нас, Природа и друштво, Познавање природе и познавање друштва. У часопису Глобус, година XXXVII, бр. 31, Српско географско друштво, Београд (стр. 15-32). ISSN 0351-0050, COBISS.SR-ID 133408519
 2. Маркоска, Д. и Лукић, М. (2006). Типови кућа као одраз локалне географске средине у радовима Јована Цвијића. У Б.Станковић (ур.), Мuseum: годишњак Народног музеја у Шапцу, бр. 7, Народни музеј у Шапцу, Шабац (стр. 275-288). ISSN 1450-8540 COBISS.SR-ID 162985735 UDK: 728:39 (497.11)(091) 911.372.3(497.11)(091)
 3. Лукић, М. (2009).  Језик и стил Ршумовићеве поезије. У М. Лазић (ур.), Зборник  радова Високе школе струковних студија за васпитаче, бр. 10, Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац, Шабац (стр.87-96). ISSN 978-86-7142-009-9
 4. Бајић, Т. и Лукић, М. (2014). Едукативне мултимедијалне презентације за децу предшколског узраста.У И. Милићевић (ур.),  Зборник радова научно-стручне конференције Техника и информатика у образовању, Факултет техничких наука у Чачку, Чачак (стр. 128-133).ISBN 978-86-7776-164-6, COBISS.SR-ID 208371468 UDK: 004:37.026
 5. Крстић, К. и Лукић, М. (2016). Подстицајна комуникација васпитача као предуслов успешног развоја самопоштовања. У М. Јоковић (ур.),  Наше стварање: Зборник радова са Једанаестог симпозијума са међународним учешћем „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“, Висока школа струковних студија за васпитача у Алексинацу, Алексинац (стр. 40-47). ISBN 978-86-7746-581-0, COBISS.SR-ID 221212172 УДК 373.2.064.2:37.032.2
 6. Лукић, М., Крстић, К. (2017). Учешће родитеља у животу и раду предшколске установе. У С. Вулетић, Љ. Станков, А., Максимовић (ур.), Зборник радова: Квалитет савременог васпитања и образовања, Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу, Шабац (стр. 301-308). ISBN 978-86-7142-038-9, COBISS.SR-ID 235372044 УДК 37.064.2, 316.356.2,373.24:37.064.1-053.52
 7. Лукић, М., Крстић, К. (2018). Промоција дечјих права кроз креирање центара интересовања у предшколској установи. У Д. Столић (ур.),  Зборник радова: Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања, Висока школа струковних студија за васпитача у Алексинацу, Алексинац (стр. 64-69). ISBN 978-86-7746-707-4, COBISS.SR-ID 259066892 УДК 372.23.035:341.231.14-053.2/.5
 8. Шобић, А., Лукић, М. (2018). Компјутерске игре у функцији различитих аспеката дечјег развоја. У Д. Столић (ур.),  Зборник радова: Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања, Висока школа струковних студија за васпитача у Алексинацу, Алексинац (стр. 131-138).  ISBN 978-86-7746-707-4, COBISS.SR-ID 259066892 УДК 373.23:[793.7:004.92
 9. Лукић, М., Крстић, К. (2019). Лутка као посредник у грађењу односа између детета, васпитача и родитеља. У Д. Столић (ур.), Зборник радова: Допринос предшколства остваривању циљева образовања и васпитања, Висока школа струковних студија за васпитача у Алексинацу, Алексинац (стр. 139-146). ISBN 978-86-7746-755-5, COBISS.SR-ID 274587404 УДК 373.21.691:688.72

М34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (4)

 1. 2014, октобар – Представила је, у коауторству, постер презентацију на тему „Сензибилизација друштвене средине за подршку инклузивне праксе” на III Међународној научној конференцији, Специјална едукација и рехабилитација – Одрасле особе са инвалидитетом, која је одржана 24 – 26.10.2014, у Центру за стручно усавршавање у Шапцу.

 2. 2015, мај – Представила је, у коауторству, рад на тему „Умрежавање васпитно-образовних институција као предуслов у остваривању целовитог развоја деце“ на Четвртој Међународној научностручној конференцији Методички дани 2015, одржаној 30.05.2015. на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди.

 3. 2017, октобар − Представила је, у коауторству, рад на тему „Путовање кроз свет слова” на Четвртом стручно-научном симпозијуму са међународним учешћем: „Васпитање и образовање кроз игру, уметност и стваралаштво” (ХОЛИПРИ 2017), одржаном 13 – 14.10.2017. на Високој школи струковних студија за образовање васпитача Пирот у Пироту.

 4. 2019, март − Представила је, у коауторству, рад на тему „Подстицај целовитог развоја детета у средини усмереној на повезивање различитих садржаја” на Конференцији Васпитач у 21. веку: Значај компетентности васпитача за квалитет васпитања и образовања деце предшколског узраста, одржаном 29 – 30.3.2019. на Високој школи за васпитаче струковних студија Алексинац у Алексинцу.

М51 – рад у врхунском часопису националног значаја (1)

 1. Лукић, М. (2015). „Радовићеве језичке игре”, Учитељ: часопис Савеза учитеља Србије, година XXXIII, бр. 1, Савез учитеља Републике Србије, Београд (стр. 85-90). ISSN 0352-2253 UDK: 821.163.41-93.08-1 Радовић Д.

Објављена литература:

 • Јовановић, М. и Лукић, М. (2017). Методика упознавања околине: први кораци у упознавању деце са околином. Шабац: Висока школа струковних студија за васпитаче, ISBN 978-86-7142-042-6, COBISS.SR-ID 243467532 УДК 371.3::3/5-028.31(075.8)(076)