Катедра за менаџмент

шеф катедре: др Борислав Коларић, предавач

Катедра за економске науке и гастрономију

шеф катедре: др Зоран Јокић, професор струковних студија

Катедра за информационе технологије

шеф катедре: др Благодар Ловчевић, професор струковних студија

Катедра за природно-математичке предмете

шеф катедре: др Љубица Мијић, професор струковних студија

Катедра за биотехнологију

шеф катедре: др Младен Дугоњић, професор струковних студија

Катедра за заштиту животне средине и инжењерство

шеф катедре: др Бојан Дамњановић, виши предавач

Катедра за заштиту биља

шеф катедре: др Немања Стошић, предавач

Катедра за методике, вештине и праксу

шеф катедре: др Милена Ђурковић Пантелић, професор струковних студија

Катедра за филолошке науке, језик и књижевност

шеф катедре: др Ружица Јовановић, професор струковних студија

Катедра за медицинске науке

Катедра за психолошко-педагошке предмете и здравствено васпитање

шеф катедре: др Мира Јовановић, професор струковних студија