Списак докуманата неопходних за реализовање поступка ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ на Академији струковних студија Шабац.

Сва докуманта за издавачку делатност су у Word (.doc, .docx) формату и преузимају се директно са линкова у табели.

Редни бројНАЗИВ ДОКУМЕНТА ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
1.Изјава о ауторству
2.Изјава о коришћењу ауторског дела
3.Изјава о лектури
4.План издавачке делатности Академије
5.План издавачке делатности Одсека
6.Подаци за категоризацију
7.Предлог за издавање публикације
8.Рецензија наставне публикације
9.Захтев за одобрење објављивања публикације