МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ОДСЕКА СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧЕ

Р. БРОЈМАСТЕР СТУДИЈСКИ ПРОГРАМНАСТАВНИ ПЛАН
1СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧНаставни план "Струковни мастер васпитач" (2017)


 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ОДСЕКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ

Р. БРОЈМАСТЕР СТУДИЈСКИ ПРОГРАМНАСТАВНИ ПЛАН
1MEНАЏМЕНТ У АГРОБИЗНИСУНаставни план "Менаџмент у агробизнису" (2020)