Председник Академије струковних студија Шабац је др сци. мед. Светлана Карић, професор струковних студија

Председник Академије се бира из реда наставника Академије који су у радном односу са пуним радним временом и са звањем професора струковних студија, а поседују организаторске способности и искуство на пословима руковођења.

Председник Академије је истовремено и председник Већа Академије, врши сазивање седница Већа и руководи радом Већа Академије.

Председник Академије:
др сци. мед. Светлана Карић, проф. струковних студија
Секретар Академије:Драгица Живковић, дипл. правник
Председник Савета Академије:др Јелена Јевтић, виши предавач
Руководилац Одсека за медицинске и пословно-технолошке студије:др Мирјана Антонијевић Николић, проф. струковних студија
Руководилац Одсека за студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче:др Сања Вулетић, проф. струковних студија
Руководилац Одсека за пољопривредно-пословне студије и туризамдр Љиљана Танасић, проф. струковних студија
Помоћник председника Академије за наставу и акредитацијудр Драгана Илић Удовичић, проф. струковних студија
Помоћник председника Академије за развој и сарадњу са привредомдр Милан Глишић, предавач