Председник Академије:
др Светлана Карић, професор струковних студија
Секретар Академије:Драгица Живковић, дипл. правник
Председник Савета Академије:др Јелена Јевтић, виши предавач
Помоћник Председника Академије за наставу и акредитацију:др Нада Бузаџић Николајевић, проф. струковних студија
Помоћник Председника Академије за развој и сарадњу са привредом:Ђорђе Алавук, наставник вештина
Руководилац Одсека за медицинске и пословно-технолошке студије:др Мирјана Антонијевић Николић, проф. струковних студија
Руководилац Одсека за студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче:др Сања Вулетић, проф. струковних студија
Руководилац Одсека за пољопривредно-пословне студије и туризамдр Дејан Грујић, проф. струковних студија