Р. бројНазив документаБрој докумантаДатум
1.Извештај о самовредновању и оцени квалитета Академије струковних студија Шабац 2019/20 и 2021/2201/10/1-03/202313.03.2023.
2.Одлука о именовању нових чланова Комисије за обезбеђење квалитета01/20/2-132/202226.12.2022.
3.Стратегија обезбеђења квалитета1-9/202122.03.2021.
4.Политика обезбеђења квалитета25.03.2021.
5.Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета1-10/202122.03.2021.
6.Правилник о обезбеђењу квалитета01/20/1-08/202122.02.2021.