Р. бројНазив документаБрој докумантаДатум
1Правилник о интерном финанс. управљању и контроли01-03/201929. 11. 2019.
2.Правилник о ближем уређивању јавних набавки01-01/20204. 2. 2020.
3.Правилник о канцеларијском пословању01-03/20204. 2. 2020.
4.Правилник о коришђењу репрезентације01-04/20204. 2. 2020.
5.Правилник о коришћењу службених телефона01-05/20204. 2. 2020.
6.Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине01-07/201926. 12. 2020.
7.Правилник о накнади за рад запослених ван седишта Академије и Одсека01-11/201926. 12. 2020.
8.Правилник о условима остваривања права на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада01-09/201926. 12. 2020.
9.Правилник о организацији и поступку пописа имовине и обавеза01-06/201929. 11. 2019.
10.Правилник о организацији буџетског рачуноводства01-05/201929. 11. 2019.
11.Правилник о поступку израде финансијског плана01-04/201929. 11. 2019.
12.Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања01-10/201926. 12. 2020.
13.Правилник о службеним путовањима01-08/201926. 12. 2020.