Aкадемија струковних студија Шабац

Седиште Академије: Шабац

Адреса Академије: Добропољска 5, 15000 Шабац

Секретаријат Академије: 015-342-172

Председник Академије: 015-342-171

Еmail адреса: akademija@akademijasabac.edu.rs

ПИБ: 111788062      МБ: 17922734

Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Седиште Одсека: Шабац

Адреса Одсека: Хајдук Вељкова 10, 15000 Шабац

Студентска служба Одсека: 015-352-728

Секретаријат Одсека: 015-352-729

Еmail адреса: vtssa@ptt.rs   info@vmpts.edu.rs

Web: https://www.vmpts.edu.rs/

Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче

Седиште Одсека: Шабац

Адреса Одсека: Добропољска 5, 15000 Шабац

Студентска служба Одсека: 015-342-173

Секретаријат Одсека: 015-342-172

Еmail адреса: vivasabac@mts.rs

Web: http://www.vivasabac.edu.rs/

Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам

Седиште Одсека: Шабац

Адреса Одсека: Војводе Путника 56, 15000 Шабац

Студентска служба Одсека: 015-344-580

Секретаријат Одсека: 015-344-998

Еmail адреса: vpssa@ptt.rs       studentska.sluzba@vpssa.edu.rs

Web: http://www.vpssa.edu.rs/

Локација Академије

Контактирајте нас