Email: milena.dj.p@gmail.com

Одсек: Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче

Катедра: …

Биографија

Др Милена Ђурковић-Пантелић рођена је у Шапцу 4. августа 1967. године. Факултет музичке уметности у Београду, одсек клавир у класи професора Невене Поповић завршила је 1988. године са просечном оценом 9,79 а затим и магистрирала 1991. године. За време студија награђивана је више пута: за најбољи успех у првој години студија (10,00) добила је награду Универзитета уметности у Београду 1985. године;  освојила је прву награду на Concurs National de Piano у Паризу 1986. године; била је финалиста Међународног такмичења музичке омладине у Београду 1989. године – Клавирски дуо са сестром Јеленом и добила награду „Душан  Сковран“ за најбољи пласман од 19 учесника из Југославије; на  37. Europes Muziekfestival у Белгији 1989. године освојила је прву награду Cum laude.

Након магистарских студија усавршавала је француску пијанистичку литературу у Паризу 1991. године.

Научни степен доктор музичких наука стекла је 2011. године. Докторску тезу под насловом „Ефекти музичких активности код предшколске популације у Шапцу, школске 2008/2009. године“ одбранила је на Факултету за музичку уметност Универзитета „Св. Курил и Методиј“ у Скопљу, ментор проф. др Димитрије Бужаровски.

Члан је удружења музичких уметника Србије од 1989. године.

Др Милена Ђурковић-Пантелић оснивач је и диригент Дечјег хор ВиВа 1994. године. Чланови Хора су деца предшколског и раног школског узраста а хор је до сада одржао око две стотине концерата у Шапцу, Београду, Вршцу, Бијељини, Бањи Ковиљачи и Бања Луци, са репертоаром од преко 350 композиција на српском, француском, енглеском, италијанском, руском, латинском, турском и грчком језику.

Дечји хор ВиВа афирмисани је ансамбл, победник на више фестивала. Добитник је првих награда на Фестивалу дечјих хорова Србије у Шапцу, 2002. и 2005. године и златне медаље за освојених свих 100 бодова стручног жирија 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. и 2017. године. Победник је Међународног хорског фестивала у Бијељини, 2002. године (апсолутни победник) у категорији дечјих хорова, са освојених 98,6 бодова.

Трајни снимак под називом „Ана воли Милована“ са петнаест композиција домаћих и страних аутора, Дечји хор В и В а овековечио је на CD-у који је промовисан 14. јуна 2004. године.

Др Милена Ђурковић-Пантелић оснивач је и диригент и Дечјег хора ВиВа-ћи, 2000. године. Чланови хора су деца узраста 4-6 година и то је најмлађи ансамбл у Републици. Хор успешно ради и самостално наступа већ 20 година.

Асистент је диригента Бранка Ђурковића и корепетитор хорова „66 девојака“ и „Шабачко певачко друштво“ са којима је имала преко сто педесет наступа.

Корепетитор је Мешовитог хора МШ „Михаило Вукдраговић“ у Шапцу, диригент Верица Митровић.

Извођачка активност др Милене Ђурковић-Пантелић као солисте, камерног музичара, диригента хорова и корепетитора, састоји се из више од седам стотина наступа у земљи и иностранству, изводећи највреднија дела домаће и светске музичке литературе.

Била је члан жирија на више српских и међународних пијанистичких и хорских такмичења: Уметнички директор и стални члан жирија Међународног фестивала младих пијаниста у Шапцу од 2001-2013. године; Члан жирија међународног фестивала камерне музике Art in duo/Art in trio, 2011, 2012. и 2013. године; Члан жирија Међународног пијанистичког такмичења Бањалучки бијенале у Бања Луци, 2011. године; Члан жирија Фестивала дечјих хорова Србије од 2013-2016. године.

Др Милена Ђурковић-Пантелић је од 1994. године професор Више школе за образовање васпитача у Шапцу, а од 2009. године професор струковних студија на Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу, ужа област Музичка култура (сада Академија струковних студија Шабац, Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче).

Ангажована је у раду стручних тела Школе као члан Наставно-стручног већа од 1994. године, члан Управног одбора Више школе за образовање васпитача од 1994. године и Савета високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу у конгтинуитету све до 2018. године. Именована је за Руководиоца одсека специјалистичких студија 2016/2017. и Руководиоца Одсека за основне студије 2019/2020. и 2020/2021. године. Члан је: Комисије за одбрану завршних радова на основним, специјалистичким и мастер студијама; Комисије за спровођење пријемног испита; Комисије за припрему извештаја за избор кандидата у звање сарадника и наставника за ужу област Музичка култура; Комисије за спровођење поступка признавања положених испита и остварених ЕСП бодова; Комисије за издавачку делатност.

Под менторством др Милене Ђурковић-Пантелић одбрањено је 176 завршних радова на основним студијама, 79 завршних специјалистичких радова на специјалистичким студијама и 13 завршних мастер радова на мастер студијама.

Списак стручних радова и уметничких пројеката

 

М33 –  саопштење са међународног скупа штампано у целини (3)

 1. Bužarovski, D., Đurković-Pantelić, M., Jordanoska, T. (2020):Refleksija društvenog i kulturnog okruženja u muzici za predstave pozorišta u Šapcu i Bitolju u periodu 1950–1990. godine. U:Od mobilnosti do interakcije. Dramsko pismo i kazalište u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, na Kosovu, u Makedoniji, Sloveniji i Srbiji. Zbornik radova, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (str 65–93),  urednici Leszek Małczak, Gabriela Abrasowicz,  DOI: 10.31261/PN.3977.06, ISBN 978-83-226-3978-8, https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/22603
 2. Đurković-Pantelić, M. (2014): Music Genre Recognation and Evaluation at the Pre-school Population in Šabac, Srbia, BuzAr Journal, volume 1, http://buzar.mk (М33)
 3. Đurković-Pantelić, M. (2013): Razvoj pevskega glasu pri predškolski populaciji iz Šabca v Srbiji, Glasba v šoli in vrticu; letnik XVII, ISSN 1854-9721; številka 3 (M33)

М100 –  Изведена дела, награде, студије, изложбе, жирирања (35)

 1. Ђурковић-Пантелић, М. (2019): Учешће у припреми и реализацији Comédie Musicale Peter Pan (колаборација класе драмске уметности, Maîtrise, classe de chant lyrique et orchestre du Conservatoire “Jacqueline Robin”), Theatre Madeleine-Renaud,Taverny, France. 22. мaj 2019. (M101)

 2. Ђурковић-Пантелић, М. (2019): Председница Савета и члан жирија 51. фестивала дечјих хорова Србије, Шабачко позориште. 18. и 19.05.2019.             (M109)

 3. Ђурковић-Пантелић, М. (2019): Годишњи концерт Дечјег хора ВиВа (диригент хора), Амфит. Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, 17.05.2019. (M108)

 4. Ђурковић-Пантелић, М. (2019): Концерт хора Шабачко певачко друштво(солиста и корепетитор хора), у оквиру манифестације „Дани Јанка Веселиновића“, Центар за културу и образовање, Богатић. 12.05.2019. (M108)

 5. Ђурковић-Пантелић, М. (2019): Учешће на међународној Master class de piano par Pascal Amoyel, Médiathèque “Les temps modernes” à Taverny, France, 13. 04. 2019. (M101)

 6. Ђурковић-Пантелић, М. (2019): Концерт Дечјег хора ВиВа (диригент хора), Амфит. Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу. 24.03.2019. (M108)

 7. Ђурковић-Пантелић, М. (2019): Осмомартовски концерт Дечјег хора ВиВa-ћи (диригент хора), сала Арт студија у Шапцу. 07.03.2019. (M108)

 8. Ђурковић-Пантелић, М. (2018): Концерт Дечјег хора Ви-Ва (диригент хора),  СКЦ Београд, 25.12.2018. (M108)

 9. Ђурковић-Пантелић, М. (2018): Традиционални годишњи концерт „Хора 66 девојака“ и „Шабачког певачког друштва“ – солиста и корепетитор хорова, Шабачко позориште. 23.12.2018. (M108)

 10. Ђурковић-Пантелић, М. (2018): Новогодишњи концерт Дечјег хора ВиВа-ћи (диригент хора), сала Арт студија у Шапцу, 17.12.2018. (M108)

 11. Ђурковић-Пантелић, М. (2018): Излагач, модератор и вођа сесије на међународној конференцији „Од мобилности до интеракције. (Ре)визије драмског писма и позоришта у Југославији и нове драмско-позоришне продукције у Босни и Херцеговини, Црној Гори, Хрватској, на Косову, у Македонији, Словенији и Србији“. Катовице, Пољска,  07-09.11. 2018. (M101)

 12. Ђурковић-Пантелић, М. (2018): Годишњи концерт дечјег хора ВиВа (диригент хора), Шабачко позориште, 16.06.2018. (М108)

 13. Ђурковић-Пантелић, М. (2018): 70 година музичке школе у Шапцу- корепетитор Мешовитог хора МШ „Михаило Вукдраговић“, Шабачко позориште, Шабац.11.06.2018. (M112)

 14. Ђурковић-Пантелић, М. (2018): Председница Савета и члан жирија Јубиларнoг 50. фестивалa дечјих хорова Србије, Шабачко позориште, 19. и 20.05.2018. (M109)

 15. Ђурковић-Пантелић, М. (2018): Дечји хор ВиВа (диригент хора) отворио је Књижевну свечаност у част Лазе К. Лазаревића поводом успешног завршетка Конкурса за завршетак недовршених приповедака Лазе К. Лазаревића  „Тешан“, „На село“ и „Пабратими“ – Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу.18.04.2018. (M112)

 16. Ђурковић-Пантелић, М. (2018): Концерт Дечјег хора ВиВа (диригент хора), Амфит. Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу. 22.03.2018. (M108)

 17. Ђурковић-Пантелић, М. (2018): Осмомартовски концерт Дечјег хора ВиВa-ћи (диригент хора), сала Арт студија у Шапцу, 07.03.2018. (M108)

 18. Ђурковић-Пантелић, М. (2017): Концерт Дечјег хора ВиВа (диригент хора), СКЦ Београд. 24.12. 2017. (M108)

 19. Ђурковић-Пантелић, М. (2017): Традиционални годишњи концерт „Хора 66 девојака“ и „Шабачког певачког друштва“ – солиста и корепетитор хорова, Шабачко позориште, Шабац. 23.12.2017.  (M108)

 20. Ђурковић-Пантелић, М. (2017): Новогодишњи концерт Дечјег хора ВиВа-ћи (диригент хора), сала Арт студија у Шапцу. 16.12.2017. (M108)

 21. Ђурковић-Пантелић, М. (2017): Учешће на међународној конференцији L’eveilarti-stique du jeune enfant, conference par Margotte Fricoteaux (Enfance et Musique), Salle d’animation de la mediathequeLesТempsModernes, Тaverny, France. 25.11.2017. (М101)

 22. Ђурковић-Пантелић, М. (2017): Концерт Дечјег хора ВиВа (диригент хора), Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу,  30.05.2017. (М108)

 23. Ђурковић-Пантелић, М. (2017): Дечји хор ВиВа (диригент хора) добитник је прве награде са освојених свих 100 бодова стручног жирија на 49. Фестивалу дечјих хорова Србије – 27.05.2017. (M109)

 24. Ђурковић-Пантелић, М. (2017): Дечји хор Вива (диригент хора) учесник је такмичења дечјих хорова Србије, Шабац. 2017. (М112)

 25. Ђурковић-Пантелић, М. (2017): Дечји хор ВиВа отворио је Књижевно вече поводом свечане доделе награде најуспешнијем аутору Конкурса за завршетак недовршене приповетка Лазе К. Лазаревића „Стојан и Илинка“, Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу. 23.05.2017. (M112)

 26. Ђурковић-Пантелић, М. (2017): Осмомартовски концерт Дечјег хора ВиВа-ћи (диригент хора), сала Арт студија у Шапцу, 07.03.2017. (М108)

 27. Ђурковић-Пантелић, М. (2016): Новогодишњи концерт Дечјег хора ВиВа-ћи (диригент хора), сала Арт студија у Шапцу. 12.12.2016. (М108)

 28. Ђурковић-Пантелић, М. (2016): Годишњи концерт Дечјег хора Вива (диригент хора), Шабачко позориште, Шабац. 26.06.2016. (М108)

 29. Ђурковић-Пантелић, М. (2016): Дечји хор ВиВа (диригент хора) добитник је прве награде са освојених свих 100 бодова стручног жиријана 48. Фестивалу дечјих хорова Србије – 21.05.2016. (M109)

 30. Ђурковић-Пантелић, М. (2016): Дечји хор Вива (диригент хора) учесник је такмичења дечјих хорова Србије, Шабац. 2016. (М112)

 31. Ђурковић-Пантелић, М. (2016): Осмомартовски концерт Дечјег хора Вива-ћи (диригент хора), сала Арт студија у Шапцу, 08.03.2016. (М108)

 32. Ђурковић-Пантелић, M. (2002): Музичка драматизација предаваље и практичан приказ под називом „Авантура мале Ане“, семинар за усавршавање васпитача, Виша школа за образовање васпитача, Шабац.
 33. 7. CD Дечјег хора „ВиВа“ (2004) под називом „Ана воли Милована“, издавач : ПГП-РТС Београд (М93)
 34. CD хорске музике под називом “Мишарске елегије“ (2001) аутора Будимира Гајића у извођењу хора „66 девојака“ (М93)
 35. CD музике за два клавира (Клавирски дуо Милена и Јелена Ђурковић) издавач: ПГП-РТС Београд, 1992. (М93)

Рецензијa (1)

 1. Истраживачке методологије аплициране у музикологији, аутора Димитрија Бужаровског, ДОО „Нота“ Књажевац, 2012. ISBN 978-86-357-0507-1 4. 2012.

Уџбеници (1)

 1. Ђурковић-Пантелић, М. (1998): Методика музичког васпитања деце предшколског узраста, Виша школа за образовање васпитача Шабац, Арт студио Шабац, 1998. – уџбеник

Учествовање у раду на стручним, односно уметничким пројектима

 • Оснивач и диригент Дечјег хора ВиВа у Шапцу, 1994. године
 • Оснивач и диригент Дечјег хора ВиВа-ћи године
 • Асистент диригента и корепетитор Хора „66 девојака“ и хора „Шабачко певачко друштво“
 • Уметнички директор и члан жирија Међународног фестивала младих пијаниста у Шапцу од 2001-2013. године
 • Члан жирија Међународног фестивала камерне музике Art in duo/Art in trio, у Шапцу од 2011-2013. године
 • Члан жирија Међународног пијанистичког такмичења Бањалучки бијенале у Бања Луци, 2011. године
 • Члан жирија Фестивала дечјих хорова Србије од 2013-2016. године
 • Member of the Editorial Board of BuzAr Jounal, 2014/2015. године
 • Председница Савета и члан жирија Јубиларнoг 50. фестивалa дечјих хорова Србије, Шабачко позориште, 19. и 20.05.2018. године
 • Председница Савета и члан жирија фестивала дечјих хорова Србије, Шабачко позориште. 18. и 19.05.2019. године
 • Председница жирија Дечјег фестивала Чаролија године у Београду