Бојана Вучетић

Email:  bojanamilutinovic97@gmail.com

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра за природно-математичке предмете

Биографија

Бојана Милутиновић је рођена 23.7.1997. године у Шапцу. Основну школу „Ната Јеличић“ у Дреновцу завршава 2012. године. Након завршене средње медицинске школе „др Андра Јовановић“ у Шапцу уписује Основне академске студије биохемије на Природно- математичком факултету у Новом Саду. Основне академске студије завршава 2020. године са одбрањеним дипломским радом на тему „Утицај производа од тартуфа (Tuber aestivum Vittad.) на активност α-амилазе, α- глукозидазе и липазе in vitro“ са оценом 10 (десет). Исте године уписује Мастер студије биохемије  на Природно- математичком факултету у Новом Саду.

Запослена је на Одсеку за медицинске и пословно- технолошке студије, Академије струковних студија у Шапцу од марта 2021. године као сарадник у настави за ужу  област биохемија.