АКРЕДИТАЦИЈА УСТАНОВА – АКАДЕМИЈЕ И ОДСЕКА АКАДЕМИЈЕ

Р. бројНазив документа о акредитацијиБрој документаДатум
1Уверење о Акредитацији Одсека за медицинске и пословно-технолошке студије612-00-03328/2016-0618. 12. 2017.
2.Уверење о Акредитацији Одсека за пољопривредно-пословне студије и туризам612-00-00073/2018-0324. 1. 2019.
3.Уверење о Акредитацији Одсека за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче612-00-03441/2016-0612. 1. 2018.

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА – ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКЕ СТУДИЈЕ

Р. бројНазив документа о акредитацијиБрој документаДатум
1Уверење о Акредитацији студијског програма Информационе технологије612-00-03328/2016-0616. 06. 2017.
2.Уверење о акредитацији студијског програма Инжењерски менаџмент612-00-00224/2015-0406. 03. 2015.
3.Уверење о Акредитацији студијског програма Економија612-00-00325/4/2020-0307. 07. 2021.
4.Уверење о Акредитацији студијског програма Заштита животне средине612-00-03328/2016-0610. 11. 2017.
5.Уверење о Акредитацији студијског програма Фармација612-00-00033/3/2018-0305. 10. 2018.
6.Уверење о Акредитацији студијског програма Здравствена нега612-00-00324/6/2020-0311. 05. 2021.
7.Уверење о Акредитацији студијског програма Гастрономија612-00-00034/9/2018-0323. 10. 2020.
8.Уверење о Акредитацији студијског програма Прехрамбена технологија612-00-00068/9/2018-0303. 03. 2020.

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА – ОДСЕК СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧЕ

Р. бројНазив документа о акредитацијиБрој документаДатум
1Уверење о Акредитацији студијског програма Струковни мастер васпитач612-00-02861/2017-0608. 12. 2017.
2.Уверење о Акредитацији студијског програма Струковни васпитач (са 2 модула: Струковни васпитач предшколске деце и Струковни васпитач деце раног узраста)612-00-03442/2016-0617. 03. 2017.
3.Уверење о Акредитацији студијског програма Струковна медицинска сестра васпитач612-00-00674/2016-0614. 10. 2016.

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА – ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ

Р. бројНазив документа о акредитацијиБрој документаДатум
1Уверење о Акредитацији студијског програма Мастер струковних студија - Менаџмент у агробизнису612-00-00033/9/2019-0328. 09. 2020.
2.Уверење о Акредитацији студијског програма Менаџмент (са 3 модула: Агроменаџмент, Предузетништво, Хотелијерство и ресторатерство)612-00-03423/2016-0629. 09. 2017.
3.Уверење о Акредитацији студијског програма Биотехнологија (са 2 модула: Ратарство и повртарство, Зоотехника)612-00-03423/2016-0629. 09. 2017.
4.Уверење о Акредитацији студијског програма Струковна ветерина612-00-03423/2016-0624. 03. 2017.
5.Уверење о Акредитацији студијског програма Заштита биља612-00-03423/2016-0624. 03. 2017.
6.Уверење о Акредитацији студијског програма Воћарство и виноградарство612-00-00560/2014-0409. 05. 2014.
7.Уверење о Акредитацији студијског програма Туризам612-00-00623/2015-0608. 04. 2016.
8.Уверење о Акредитацији студијског програма Заштита животне средине612-00-03423/2016-0615. 09. 2017.