Email: marinaapelic@gmail.com

Одсек: Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче

Катедра: …

Биографија

Мр Марина Јевтић рођена је 1974. године у Шапцу. Дипломирала је 2000. године на Факултету музичке уметности у Београду, на Одсеку за Општу музичку педагогију. Магистарску тезу под насловом Циклични принцип у гудачким квартетима Петра Коњовића и Дмитрија Шостаковича одбранила је 2006. године на Факултету музичке уметности у Београду, на Одсеку за Музичку теорију.

Од 1997. године ради у Музичкој школи „Михаило Вукдраговић“ у Шапцу. У периоду 2002/2003. и 2010-2012. године ангажована је на Факултету музичке уметности у Београду као сарадник на катедри за Музичку теорију. У периоду 2008-2010. године радила је као сарадник у настави, а од 2011. године запослена као предавач за ужу област Музичка култура у Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу (сада Академија струковних студија Шабац, Одсек за васпитаче и медицинске сестре).

Ангажована је у раду стручних тела Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу као члан Наставног већа од 2011. године, Савета школе 2013-2015. године, Радне групе за израду плана интегритета школе 2013. године, Комисије за спровођење пријемног испита од 2011. године, Комисије за завршне радове од 2011. године, Комисије за припрему извештаја за избор кандидата у звање сарадника и наставника вештина за ужу област Музичка култура 2016-2019. године.

Под менторством мр Марине Јевтић одбрањено је преко 40 завршних радова студената Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу из области Методике музичког васпитања.

Мр Марина Јевтић организовала је велики број концерата и других јавних музичких манифестација кроз сарадњу са институцијама културе града Шапца, локалним медијима, основним и средњим школама, као и предшколском установом ”Наше дете”. Била је члан жирија на Републичком такмичењу из солфеђа (Београд, 1999) и Квиз-такмичењу ”Ј. С. Бах” (Шабац, 2010), члан Оганизационог тима Међународног такмичења младих пијаниста у Музичкој школи ”Михаило Вукдраговић” (Шабац, 1997-2011. године) и организатор полуфиналне етапе такмичења Музичке омладине Србије на тему ”Ђузепе Верди” (Шабац, 2003). У периоду 2011-2019. године реализовала је већи број мултимедијалних радионица за децу предшколског узраста у сарадњи са Канцеларијом за младе града Шапца, шабачком Музичком школом и Високом школом струковних студија за васпитаче.

Члан је Удружења музичких и балетских педагога Србије и Српског друштва за музичку теорију.

Списак научних радова и стручних радова

М63 – саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (1)

  1. М. Апелић, Одређење цикличног мотива у Првом гудачком квартету Петра Коњовића, Научни скуп ”Дани Владе С. Милошевића – Традиција као инспирација”, Бања Лука, 2011, 115-124.