Р. бројНазив документаБрој докумантаДатум
1.Пословник о раду Савета Академије струковних студија Шабац1-01/202008.09.2020.
2.Пословник о раду Наставно-стручног Већа Академије струковних студија Шабац01/111-2/202029.09.2020.
3.Пословник о раду Наставно-стручног Већа Академије струковних студија Шабац01/10/1-18/202307.12.2023.
4.Пословник о раду Већа Одсека Академије струковних студија Шабац01/20/1-01/202117.02.2021.
5.Пословник о раду Већа Одсека Академије струковних студија Шабац01/10/1-17/202307.12.2023.
6.Пословник о раду Катедри Академије струковних студија Шабац01/10/1-16/202307.12.2023.
7.Пословник о раду Етичког одбора Академије струковних студија Шабац01/325/1-1/202210.10.2022.