Р. бројНазив документаБрој докумантаДатум
1.Одлука стављања на увид јавности Извештаја Комисије о кандидату за доделу још једне наставно-научне области Заштита животне средине 31/118.01.2023.
2.Извештај Комисије о кандидату/наставнику за избор у звање за још једну (другу) наставно-научну област Заштита животне средине18/116.01.2023.
3.Одлука стављања на увид јавности Извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за заснивање радног односа и стицање звања предавач за ужу наставно-научну/уметничку област Музичка култура 4017.01.2023.
4.Извештај о кандидатима пријављеним на конкурс за заснивање радног односа и стицање звања предавач за ужу наставно-научну/уметничку област Музичка култура3813.01.2023.
5.Одлука стављања на увид јавности Извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за заснивање радног односа и стицање звања професор струковних студија за наставно-научне области Физичко васпитање са методиком наставе и Физичка култура 83816.12.2022.
6.Извештај о кандидатима пријављеним на конкурс за заснивање радног односа и стицање звања професор струковних студија за уже наставно-научну области Физичко васпитање са методиком наставе и Физичка култура82916.12.2022.
7.Одлука стављања на увид јавности Извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор сарадника у звању асистент за наставно-научну област Филолошке науке-језик и ккњижевност 73928.11.2022.
8.Извештај о кандидатима пријављеним на конкурс за избор сарадника у звању асистент за наставно-научну област Филолошке науке-језик и књижевност 73828.11.2022
9.Одлука стављања на увид јавности Извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор сарадника у настави за наставно-научну област Стручна пракса 57014.10.2022.
10.Извештај о кандидатима пријављеним на конкурс за избор сарадника у настави и заснивање радног односа за наставно-научну област Стручна пракса 56913.10.2022.