Р. бројНазив документаБрој докумантаДатум
1.Одлука стављања на увид јавности Извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор сарадника у звању асистент за наставно-научну област Филолошке науке-језик и ккњижевност 73928.11.2022.
2.Извештај о кандидатима пријављеним на конкурс за избор сарадника у звању асистент за наставно-научну област Филолошке науке-језик и књижевност 73828.11.2022
3.Одлука стављања на увид јавности Извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор сарадника у настави за наставно-научну област Стручна пракса 57014.10.2022.
4.Извештај о кандидатима пријављеним на конкурс за избор сарадника у настави и заснивање радног односа за наставно-научну област Стручна пракса 56913.10.2022.
5.Одлука стављања на увид јавности Извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор наставника у звање Предавач за ужу наставно-научну област Психологија 44707.09.2022.
6.Извештај о кандидатима пријављеним на конкурс за избор у звање Предавач и заснивање радног односа за ужу наставно-научну област Психологија 44505.09.2022.