Р. бројНазив документаБрој докумантаДатум
1.Одлука на увид јавности Извештаја о пријављеном кандидату на конкурс за избор наставника у звање Професор струковних студија за ужу научну област Менаџмент01/247/202112.10.2021.
2.Извештај комисије о кандидату за избор наставника за научну област Менаџмент01/246/202111.10.2021.
3.Одлука на увид јавности Извештаја о пријављеном кандидату на конкурс за избор наставника у звање Виши предавач за ужу научну област Заштита биља276/220.09.2021.
4.Извештај комисије о кандидатима пријављеним на конкурс за избор у звање Виши предавач за наставно научну област Заштита биља276/120.09.2021.