Р. бројНазив документаБрој докумантаДатум
1.Одлука о стављању на увид јавности Извештаја Комисије о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање професора струковних студија за ужу наставно-научну област Филолошке науке-језик и књижевност 71101.12.2023.
2.Извештај Комисије о кандидатима пријављеним на конкурс за избор у звање професора струковних студија за ужу наставно-научну област Филолошке науке-језик и књижевност70830.11.2023.
3.Одлука о стављању на увид јавности Извештаја Комисије о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање професора струковних студија за ужу наставно-научну област Физичка култура 71001.12.2023.
4.Одлука о допуни Одлуке о стављању Извештаја комисије на увид јавности о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање професора струковних студија за ужу наставно-научну област Физичка култура 72204.12.2023.
5.Извештај Комисије о кандидатима пријављеним на конкурс за избор у звање професора струковних студија за ужу наставно-научну област Физичка култура70730.11.2023.
6.Kонкурс за наставника у звању Професор струковних студија за ужу наставно-научну област Физичка култура и за наставника у звању Професор струковних студија за ужу наставно-научну област Филолошке науке-језик и књижевност18.10.2023.