Савет Академије има 19 чланова који се бирају на следећи начин:

  • 6 чланова су представници оснивача
  • 10 чалнова су представници Академије, при чему су по три члана Савета са сваког Одсека Академије и један члан је из ненаставног особља
  • 3 члана су представници студената Академије
Председник Савета Академије: др Јелена Јевтић, виши предавач

Заменик председника Академије: др Милан Глишић, предавач
ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА
1. др Зоран Поповић
2. др Стојан Маркоски
3. др мед. Слободан Поповић
4. Биљана Ђукнић, дипл. економиста
5. Соња Мијатовић Јокић, дипл. економиста
6. Бранка Милићевић, дипл. инж. технологије
ПРЕДСТАВНИЦИ НАСТАВНОГ ОСОБЉА – ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКЕ СТУДИЈЕ
1. др Зоран Јокић, проф. струковних студија
2. др Јелена Јевтић, виши предавач
3. др Бојан Дамњановић, виши предавач
ПРЕДСТАВНИЦИ НАСТАВНОГ ОСОБЉА – ОДСЕК СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧЕ
1. др Ружица Јовановић, проф. струковних студија
2. др Мирјана Марковић, проф. струковних студија
3. др Петар Гајић, проф. струковних студија
ПРЕДСТАВНИЦИ НАСТАВНОГ ОСОБЉА – ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ
1. др Милена Милојевић, виши предавач
2. др Милан Глишић, предавач
3. Тамара Станчетић, асистент
ПРЕДСТАВНИЦИ НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА
Драгица Игњевски, самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања
ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА
1. Јована Јањатовић, представник студената са Одсека студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче,
2. Теодора Чубрило, представник студената са Одсека за медицинске и пословно-технолошке студије
3. Емилија Деспотовић, представник студената са Одсека за пољопривредно-пословне студије и туризам