АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

__________________________________________________

Орган пословођења

Маријана Исаковић, в.д. председика Академије

Орган управљања – Привремени Савет Академије

– др Зоран Поповић, председник Савета Академије

– Верољуб Матић, члан Савета Академије

– Биљана Ђукнић, члан Савета Академије

– Блажа Кнежевић, члан Савета Академије

– Бранко Вујковић, члан Савета Академије


Помоћници в.д. председника Академије

– др Нада Бузаџић Николајевић – помоћник за наставу и акредитацију

– Ђорђе Алавук – помоћник за развој и сарадњу са привредом

 

Секретар Академије

дипл. правник Драгица Живковић