САВЕТ АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

__________________________________________________

ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА
1. др Зоран Поповић
2. др Стојан Маркоски
3. др мед. Слободан Поповић
4. Биљана Ђукнић, дипл. економиста
5. Соња Мијатовић Јокић, дипл. економиста
6. Бранка Милићевић, дипл. инж. технологије
ПРЕДСТАВНИЦИ НАСТАВНОГ ОСОБЉА – ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКЕ СТУДИЈЕ
1. др Зоран Јокић, проф. струковних студија
2. др Јелена Јевтић, виши предавач
3. др Бојан Дамњановић, виши предавач
ПРЕДСТАВНИЦИ НАСТАВНОГ ОСОБЉА – ОДСЕК СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧЕ
1. др Ружица Јовановић, проф. струковних студија
2. др Душко Симић, професор струковних студија
3. Небојша Будимировић, асистент
ПРЕДСТАВНИЦИ НАСТАВНОГ ОСОБЉА – ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ
1. др Саша Спасојевић, проф. струковних студија
2. спец. Милан Глишић, асистент
3. Тамара Петковић, асистент
ПРЕДСТАВНИЦИ НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА
Драгица Игњевски, самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања
ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА
1. Филип Гвозденовић (Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије)
2. Марија Спасојевић (Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче)
3. Ивана Андрић (Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам)
Председник Савета Академије: др Јелена Јевтић, виши предавач

Заменик председника Академије: спец. Милан Глишић, асистент