ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКЕ СТУДИЈЕ

Сандра Ковачевић
Секретар Одсека
Анкица Томић
Технички секретар
Јелена Пјевац-Ненадовић
Дипломирани библиотекар
Марија Топузовић
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Зорица Прица
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Оливера Бакић
Шеф рачуноводства
Данка Милетић
Финансијски аналитичар
Љиљана Лолић
Виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторији
Сања Трифуновић
Виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторији
Биљана Живановић
Стручно технички сарадник за рад у лабораторији
Данијел Чабаркапа
Софтвер инжењер
Никола Савић
Администратор информационих система
Саша Берановић
Домар
Србољуб Мићић
Радник обезбеђења/Чувар
Слађана Берановић
Чистачица
Зорица Пантелић
Чистачица
Јасмина Павловић
Чистачица

ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ

Наташа Мартиновић
Дипломирани библиотекар
Петар Илић
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Светлана Васиљевић
Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
Јованка Гагић
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
Дамир Пајић
Администратор информационих система и технологија
Драгица Манојловић
Виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторији
Снежана Симић Радаковић
Виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторији
Љиљана Марковић
Виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторији
Драган Антић
Домар
Вера Јованвић
Чистачица
Живанка Томић
Чистачица
Миланка Алексић
Чистачица

ОДСЕК СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ВАСПИТАЧЕ

Ана Пејић
Секретар Одсека
Мирјана Лукић
Библиотекар
Радина Лукић
Стручнотехнички сарадник за рад у библиотеци
Љубинка Поповић
Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
Биљана Пантелић
Референт за финансијско-рачуноводствене послове
Радмила Андрић
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Адријана Станић
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Драгица Игњевски
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (организатор наставе и праксе)
Александар Шобић
Пројектант информатичке инфраструктуре
Вук Јовановић
Службеник за безбедност, здравље и заштиту на раду
Срђан Јовановић
Стручно-технички сарадник за остале делатности
Слободан Павловић
Домар
Рада Косанић
Чистачица
Јасна Ђорђевић
Чистачица
Данијела Пајић
Чистачица
Слађана Игњатовић
Чистачица