ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКЕ СТУДИЈЕ

Професор струковних студија
Руководилац Одсека
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Виши предавач
Виши предавач
Виши предавач
Наставник страног језика
Наставник вештина
Наставник вештина
Наставник вештина
Наставник вештина
Сарадник у настави
Сарадник у настави
Сарадник у настави
Сарадник у настави

ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ

Професор струковнх студија
Руководилац Одсека
Професор струковнх студија
Професор струковнх студија
Професор струковнх студија
Професор струковнх студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Виши предавач
Виши предавач
Сарадник у настави
Сарадник у настави
Сарадник у настави

ОДСЕК СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧЕ

Професор струковних студија
Руководилац Одсека
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Професор струковних студија
Виши предавач
Виши предавач
Наставник вештина
Сарадник у настави