Р. бројНазив документаБрој докумантаДатум
1. Извешттај о кандидатима пријављеним на Конкурс за стицање звања Сарадник за ужу наставно-научну област Физичко васпитање са методиком наставе 17729.04.2024.
2.Одлука о стављању на увид јавности Извештаја Комисије о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање Сарадник за ужу наставно-научну област Физичко васпитање са методиком наставе 17829.04.2024.
3. Извешттај о кандидатима пријављеним на Конкурс за стицање звања Наставника за ужу наставно-научну област Страни језик 44326.04.2024.
4. Извешттај о кандидатима пријављеним на Конкурс за стицање звања Сарадника у настави за ужу наставно-научну област Математика 15009.02.2024.
5. Извешттај о кандидатима пријављеним на Конкурс за стицање звања Сарадника у настави за ужу наставно-научну област Информационе технологије 9602.02.2024.
6. Извешттај о кандидатима пријављеним на Конкурс за избор у звање Сарадник у настави за ужу наставно-научну област Здравствена нега 10002.02.2024.
7. Извешттај о кандидатима пријављеним на Конкурс за избор у звање Сарадник у настави за ужу наставно-научну област Заштита животне средине 10902.02.2024.
8.Одлука о стављању на увид јавности Извештаја Комисије о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање професора струковних студија за ужу наставно-научну област Филолошке науке-језик и књижевност 71101.12.2023.
9.Извештај Комисије о кандидатима пријављеним на конкурс за избор у звање професора струковних студија за ужу наставно-научну област Филолошке науке-језик и књижевност70830.11.2023.
10.Одлука о стављању на увид јавности Извештаја Комисије о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање професора струковних студија за ужу наставно-научну област Физичка култура 7101.12.2023.
11.Одлука о допуни одлуке о стављању на увид јавности Извештаја Комисије о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање професора струковних студија за ужу наставно-научну област Физичка култура 7224.12.2023.
12.Извештај Комисије о кандидатима пријављеном на конкурс за избор у звање професора струковних студија за ужу наставно-научну област Физичка култура 70730.11.2023