Р. бројНазив документаБрој докумантаДатум
1.Извештај Комисије о кандидату за избор у звање сарадника у настави за ужу наставно-научну област Физика73310.7.2023.
2.Одлука о обустављању конкурса за избор у звање сарадника у настави за ужу наставно-научне област Математичко-информатичке науке 361/1305.07.2023.
3.Одлука о стављању на увид јавности Извештаја Комисије о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање сарадника у настави за ужу наставно-научне област Математичко-информатичке науке 35727.6.2023.
4.Извештај Комисије о кандидату за избор у звање сарадника у настави за ужу наставно-научну област Математичко-информатичке науке35626.6.2023.
5.Одлука о стављању на увид јавности Извештаја Комисије о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање асистента за ужу наставно-научне област Физичко васпитање са методиком наставе 3319.6.2023.
6.Извештај Комисије о кандидату/наставнику за избор у звање Асистента за ужу наставно-научну област Физичко васпитање са методиком наставе3308.6.2023.
7.Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа једног наставника у звању Предавач за ужу наставно-научну област математичко-информатичке науке, и једног Асистента за ужу наставно-научну област Физичко васпитање са методиком наставе 5.4.2023.