ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКЕ СТУДИЈЕ

Сандра Ковачевић
Секретар Одсека
Јелена Пјевац-Ненадовић
Дипломирани библиотекар
Марија Топузовић
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Зорица Прица
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Данка Милетић
Финансијски аналитичар
Марија Васиљевић
финансијски аналитичар
Јелена Кнежевић
самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
Љиљана Лолић
Виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторији
Сања Трифуновић
Виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторији
Биљана Живановић
Стручно технички сарадник за рад у лабораторији
Данијел Чабаркапа
Софтвер инжењер
Никола Савић
Администратор информационих система
Саша Берановић
Домар
Слађана Берановић
Чистачица
Зорица Пантелић
Чистачица
Јасмина Павловић
Чистачица

ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ

ма правник Милутин Теодоровић
Шеф канцеларије стручних служби Одсека
дипл. екон. Светлана Васиљевић
Руководилац финансијско-рачуноводствених послова Одсека
дипл. екон. Наташа Мартиновић
Дипломирани библиотекар
Петар Илић
Виши стручно-технички сарадник за студије и студентска питања
струк. инж. Јелена Робинић
Виши стручно-технички сарадник за студије и студентска питања
струк. инж. Дамир Пајић
Администратор информационих система и технологија
струк. инж. Драгица Манојловић
Виши стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама
струк. инж. Снежана Симић Радаковић
Драган Антић
Домар
Вера Јованвић
Чистачица
Живанка Томић
Чистачица
Миланка Алексић
Чистачица

ОДСЕК СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ВАСПИТАЧЕ

дипл. правник Драгица Живковић
Секретар Академије
Маријана Королија
Руководилац правних, административних и кадровских послова
Мирјана Лукић Коларић
Дипломирани библиотекар
Радина Лукић
Стручно-технички сарадник за рад у библиотеци
Љубинка Поповић
Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
Биљана Пантелић
Референт за финансијско-рачуноводствене послове
Милијана Ивић Петровић
Самостални рачуноводствено - финансијски сарадник
Радмила Андрић
Виши стручно-технички сарадник за студије и студентска питања
Адријана Станић
Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања
Драгица Игњевски
Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања, организатор и координатор наставе и праксе
Анкица Томић
Пословни секретар
Александар Шобић
Пројектант информатичке инфраструктуре
Бошко Синобад
Инжењер за рачунарске мреже
Вук Јовановић
Службеник за безбедност, здравље и заштиту на раду
Срђан Јовановић
Стручно-технички сарадник за остале делатности
Слободан Павловић
Домар, мајстор одржавања
Рада Косанић
Чистачица
Јасна Ђорђевић
Чистачица
Данијела Пајић
Чистачица
Слађана Игњатовић
Чистачица