Р. бројНазив документаБрој докумантаДатум
1.Извештај о самовредновању и оцени квалитета Академије струковних студија Шабац 2019/20 и 2021/2201/10/1-03/202313.03.2023.
2.Одлука о изменама и допунама прилога Извештаја о самовредновању и оцени квалитета Академије струковних студија Шабац за шк. 2019/20 - 2022/23 бр. 01/10/1-03/2023 од 13.3.2023. године01/10/2-46/202309.06.2023.
3.Одлука о именовању Комисије за обезбеђење квалитета01/10/2-117/202327.11.2023.
4.Одлука о именовању нових чланова Комисије за обезбеђење квалитета01/20/2-132/202226.12.2022.
5.Одлука о именовању нових чланова Комисије за обезбеђење квалитета01/10/2-56/202330.6.2023.
6.Стратегија обезбеђења квалитета Aкадемије 2021-20241-9/202122.03.2021.
7.Стратегија обезбеђења квалитета Aкадемије 2024-202701/9/1-03/202429.04.2024.
8.Политика обезбеђења квалитета25.03.2021.
9.Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета Академије 2021-20241-10/202122.03.2021.
10.Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета Академије 2024-202701/9/1-04/202429.04.2024.
11.Правилник о обезбеђењу квалитета01/20/1-08/202122.02.2021.
12.Стратегија интернационализације Академије 2024-202901/09/1-06/202429.04.2024.
13.Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета студијског програма Заштита животне средине01/10/1-03/202420.02.2024.
14.Одлука о усвајању Извештаја о самовредновању и оцењивању квалитета студијског програма Заштита животне средине01/10/2-22/202420.02.2024.