Списак ОПШТИХ АКАТА Академије струковних студија Шабац може се преузети са следећег ЛИНКА

Р. бројНазив документаБрој докумантаДатум
1.СТАТУТ Академије струковних студија Шабац (пречишћен текст)01-02/202031.12.2020.
2.Одлука о изменама и допунама Статута Академије02-27/202031.12.2020.
3.Одлука о изменама и допунама Статута Академије01/19/2-02/202201.02.2022.
4.Одлука о изменама и допунама Статута Академије01/19/2-14/202211.04.2022.
5.Одлука о изменама и допунама Статута Академије01/9/2-17/202304.04.2023.
6.Одлука о изменама и допунама Статута Академије01/9/2-36/202309.11.2023.
7.Извештај о раду Академије школске 2019/20.02-31/202031.12.2020.
8.Извештај о раду Академије школске 2020/21.01-18/202129.12.2021.
9.Извештај о раду Академије школске 2021/22.01-19/1-17/202229.12.2022.
10.Годишњи програм рада Академије школске 2020/2102-32/202031.12.2020.
11.Годишњи програм рада Академије школске 2021/2201-19/202129.12.2021.
12.Годишњи програм рада Академије школске 2022/2301-19/1-18/202229.12.2022.
13.Финансијски план Академије за 2021. годину02-30/202031.12.2020.
14.Финансијски план Академије за 2022. годину01-20/202129.12.2021.
15.Финансијски план Академије за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину01/19/1-19/202229.12.2022.
16.Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја Академије струковних студија Шабац за 2021. годину01/19/2-10/202225.02.2022.
17.Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја Академије струковних студија Шабац за 2022. годину01/9/2-09/202327.02.2023.
18.Прва измена и допуна Финансијског плана Академије за 2022. годину01/19/1-03/202225.02.2022.
19.Друга измена и допуна Финансијског плана Академије за 2022. годину01/19/2-15/202211.04.2022.
20.Трећа измена и допуна Финансијског плана Академије за 2022. годину01/19/2-27/202223.05.2022.
21.Четврта измена и допуна Финансијског плана Академије за 2022. годину01/19/2-31/202223.09.2022.
22.Пета измена и допуна Финансијског плана Академије за 2022. годину01/19/2-35/202207.11.2022.
23.План интегритета Академије струковних студија Шабац за циклус 2021-2024. године23.3.2023.
24.План јавних набавки Академије за 2022. годину01-21/202129.12.2021.
25.План јавних набавки Академије за 2023. годину01-19/1-20/1/202229.12.2022.
26.Стратегија управљања ризицима Академије струковних студија Шабац за период 2022-25. године01-24/202228.1.2022.
27.Одлука о оснивању Академије02-02-5149/2019-118.07.2019.
28.Решење о оснивању АкадемијеФи. бр. 79/201925.10.2019.
29.Дозвола за рад Академије612-00-1565/2019-0601.10.2019.
30.Решење о измени Дозволе за рад Академије01/68/202108.04.2021.
31.Решење о измени Дозволе за рад Академије01/276/202307.09.2023.
32.Одлука о измени Одлуке о оснивању Академије02-5890/202030.07.2020.
33.Одлука о избору Председника Академије02-10/202016.10.2020.
34.Одлука о избору Председника Академије01/9/2-16/202307.04.2023.
35.Решење о упису у судски регистар (Председник Академије)Фи. бр. 149/202026.10.2020.
36.Одлука о висини школарине у школској 2021/22. години за студијске програме основних и мастер струковних студија на Академији струковних студија Шабац2-24/202128.4.2021.
37.Одлука о висини школарине у школској 2022/23. години за студијске програме основних и мастер струковних студија на Академији струковних студија Шабац01/19/2-20/202211.04.2022.
38.Одлука о висини школарине у школској 2023/24. години за студијске програме основних и мастер струковних студија на Академији струковних студија Шабац01/9/2-20/202307.04.2023.
39.Одлука о Ценовнику трошкова студија у школској 2021/22. години на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије2-25-2/202128.4.2021.
40.Одлука о Ценовнику трошкова студија у школској 2021/22. години на Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам2-25-3/202128.4.2021.
41.Одлука о Ценовнику трошкова студија у школској 2021/22. години на Одсеку за васпитаче и медицинске сестре васпитаче2-25-1/202128.4.2021.
42.Одлука о усвајању ценовника трошкова студија и накнада у школској 2023/24. години на Академији струковних студија Шабац01/9/2-21/202307.04.2023.
43.Одлука о расписивању избора за Студентски Парламент Академије струковних студија Шабац01/103/202103.06.2021.
44.Одлука о именовању комисије за спровођење избора за Студентски Парламент Академије струковних студија Шабац01/104/202103.06.2021.
45.Одлука о именовању нових чланова Комисије за обезбеђење квалитета01/20/2-132/202226.12.2022.
46.Одлука о именовању нових чланова Комисије за обезбеђење квалитета01/10/2-56/202330.06.2023.
47.Избор чланова Савета Академије31.08.2020.
48.Одлука о распореду радног времена01/180-2/202121.07.2021.
49.Одлука о распореду коришћења одмора у току дневног рада01/180-3/202121.07.2021.
50.Одлука о одређивању лица за безбедност и здравље на раду01/223-2/202123.09.2021.
51.Одлука о процедури објављивања садржаја на налозима друштвених мрежа Академије струковних студија Шабац 01/10/2-62/1/202330.06.2023.
52.Одлука о процедури медијског обраћања испред установе запослених на Академији струковних студија Шабац 01/10/2-62/2/202330.06.2023.
53.Одлука о процедури планирања, подношења захтева и одобравања посета запослених и студената Академије струковних студија Шабац другим институцијама и манифестацијама01/10/2-62/3/202330.06.2023.
54.Правила заштите од пожара у Академији струковних студија Шабац 01/321/202318.10.2023.