МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ОДСЕКА ЗА ВАСПИТАЧЕ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧЕ

Р. БРОЈМАСТЕР СТУДИЈСКИ ПРОГРАМНАСТАВНИ ПЛАН
1СРТУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧНаставни план "Струковни мастер васпитач" (2023)

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ОДСЕКА ЗА МЕДИЦИНСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКЕ СТУДИЈЕ

Р. БРОЈМАСТЕР СТУДИЈСКИ ПРОГРАМНАСТАВНИ ПЛАН
1ЗДРАВСТВЕНА НЕГАНаставни план "Струковни мастер медицинска сестра" (2022)


МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ОДСЕКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ

Р. БРОЈМАСТЕР СТУДИЈСКИ ПРОГРАМНАСТАВНИ ПЛАН
1MEНАЏМЕНТ У АГРОБИЗНИСУНаставни план "Менаџмент у агробизнису" (2020)