Уговор о пословној сарадњи са Министарством одбране РС

Више о потписаном Уговору о пословној сарадњи Академије струковних студија Шабац и Министарства одбране Републике србије на СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ