Извештај о самовредновању и оцени квалитетa Академије струковних студија Шабац

Извештај о самовредновању и оцени квалитета Академије струковних студија Шабац може се преузери из менија Академија > Акта > Квалитет, или преузети са следећег линка