НОВИ БРОЈ БУЏЕТСКИХ И САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ МЕСТА ЗА УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ !

Измену и допуну расписаног Конкурса бр. 01/150-2/2022 од 27.04 2022. године Академија врши сходно утврђеном броју буџетских места за Академију струковних студија Шабац за шк. 2022/2023 годину.

Измену и допуну Конкурса можете погледати на следећем ЛИНКУ.

На 3 студијска програма мастер струковних студија Академија уписује укупно 209 студената и то на буџетско финансирање 8 студената и на самофинансирање 201 студента.

По Одсецима, број предвиђених места за Мастер струковне студије је следећи:

  1. Одсек за васпитаче и медицинске сестре васпитаче – 4 буџетска студента и 106 самофинасирајућих студената

  2. Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије – 2 буџетска студента и 47 самофинансирајућих студената

  3. Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам – 2 буџетска студента и 48 самофинансирајућих студената