Email:  vlstanojevic@gmail.com

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: …

Биографија

Владимир Станојевић је рођен 1976. године у Шапцу, где је по завршеној основној школи, похађао и завршио гимназију, прирордно математички смер као редован ученик, и упоредо је похађао и завршио школу ученика у привреди, смер радио ТВ механичар као ванредни ученик.

1995. уписао Факултет Организационих наука, смер информациони системи. Од почетка студија био је укључен у више пројеката, а у некима је био и носилац пројекта. Од 1996. године за време студирања ради на ФОН-у као демонстратор лаб. вежби на предмету “Принципи Програмирања”. Аутор више радова за време студија, објављених на СинФон-у. 1997. године кооатур је практикума лабораторијских вежби за исти предмет. 1997. добитник златне плакете за рад “Анализа рачунарских вируса са аспекта заштите извршних програма” на СинФон-у.

2000. године као апсолвент, у одређеним животним околностима окреће се пројектима у привреди, те почетком 2001. године оснива своје приватно предузеће ради бављењем пројектима у привреди како у земљи, тако и иностранству.

Неки од референтних пројеката су:

 • Информациони систем за управљање возним парком за CASTROL s.p.a.
 • Хардверско-софтверски систем за аутономну електронски аквизицију података са мерних уређаја на линији техничих прегледа за моторна возила свих категорија и умрежавање целог система на територији Републике Српске, за Министарство Саобраћаја, Центар за моторна возила Бања Лука.
 • Пословни Информациони систем “EnterCom” који користи више десетина привредних субјеката у Републици Србији.
 • Систем за евиденцију радног времена са бесконтактним RFID картицама (хардверско и софтверско решење) „CheckPoint“ које је у употреби у више десетина компанија на територији Републике Србије.

2006. године проширује делатност фирме и на системе техничког обезбеђења и стиче дистрибутерску и инсталатерску лиценцу Канадске компаније “PARADOX”. 2008. године склапа уговор за регионално одржавање мреже POS терминала и банкомата већине банака које послују на територији Републике Србије и Босне и Херцеговине.

2010. године, после озбиљних здравствених проблема, делом се враћа у образовне воде, те тада завршава академске студије, да би 2012. године уписао мастер студије на универзитету СИНГИДУНУМ, и исте завршио пре рока, па уписује докторске студије на програму “Напредни системи заштите”.

2014. године стекао је звање сталног судског вештака за области информационе технологије при Министарству Правде Републике Србије.

2016. године брани Докторску дисертацију чија је тема била:”Евалуација новог приступа у заштити VoIP комуникација” ,те стиче звање доктора рачунарских наука.

2017. године стекао је лиценцу Министарства Унутрашњих Послова Републике Србије за Процену Ризика Лица, Имовине и Пословања, те је учествовао у изради Актова процене ризика БЛИП у области информационо-комуникациоих технологија у већем броју компанија као што су Теленор, Орион Телеком, Хенкел, ЈТИ, ОТП Банка, Еуро Банка, Ерсте Банка и друге.

2018. године стекао је лиценце Министарства Унутрашњих Послова Републике Србије за Пројектовање и Планирање система техничке заштите.

Од 2019. године руководи посебним CERT-ом, уписаним у регистар посебних CERT-ова код националног CERT-а (Агенције РАТЕЛ).

Списак научних радова и стручних радова

М23 – рад у међународном часопису (1)

 1. Бојан П. Прилинчевић, Стефан Р. Панић,Петар Ц. Спалевић, Милан А. Мишић, Abdalmalik Amniesi, Владимир Станојевић:”On the Transmission of Double Watermarked Image over Rician FSO Channel”, ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA,ISSN 1392-1215,VOL.22,NO.3,2016, DOI http://dx.doi.org/10.5755/j01.eie.22.3.15320

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (6)

 1. В. Станојевић, М.Веиновић: Internet Robotic Software –Potential and Application, Sinteza 2014., p.863-867, DOI: 10.15308/SInteZa-2014-863-867, 2014
 2. В. Станојевић, М.Веиновић:: Администрирање и заштита LAN мреже образовне институције мултифункционалним Linux Box-om, Часопис NIR (Issue 6) p.31-41,ISSN 2233-1603, UDK 004.7, 2014.
 3. В. Станојевић: Технике реверзног инжењеринга Андроид апликација и контрамере, I Међународно саветовање “Управљање знањем и информатика”,p.35-42, 2015.
 4. В. Станојевић: JAFFA Framework,  II Међународно саветовање “Управљање знањем и информатика”, 2016.
 5. В. Станојевић: “BLOCKING TOR-INSIGHT APROACH-“, Sinteza 2017., p 25-29, DOI:  10.15308/Sinteza-2017-25-29, 2017.
 6. В. Станојевић: “Аутономна контрола тока RS-485 интерфејса”, VI Међународно саветовање “Управљање знањем и информатика”, 2020.