Email: miodrag.milicevic@vmpts.edu.rs

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: 

 

Биографија

Др Миодраг Милићевић је рођен 03.04.1962. године у Костојевићима, општина Бајина Башта, Република Србија.  

Завршио је Високу техничку школу 1985.године у Новом Саду и Факултет организационих наука у Београду. На Математичком факултету у Београду завршио је 2002. године постдипломске специјалистичке студије рачунарства, одбранивши рад под називом „Електронска размена података и електронска трговина“. Магистарски рад  под називом „Примена Flasha у креирању лекција из информатике“ одбранио је на ПМФ- Департману за математику и информатику у Новом Саду 2006.године. Докторску тезу „Примена мултимедијалних алата и сервиса у образовању“ је одрбранио 2009.године на универзитету у Новом Пазару.

Запослио се 1986. године у Београду, Минел-електроопрема.  Почектом 1987. године прелази у Стару Пазову где је радио у неколико фирми: Универзал, Диана и Центросрем – различите послове: Референт у служби оптих и правних послова, шеф службе плана и анализе, финансијски руководилац, комерцијални руководилац итд.

Од 1995. године хонорано је ангажован у Техничкој школи у Старој Пазови као професор рачунарства и информатике и организације рада, типографије. Радио је седам година по уговору, а 2002. године прелази у стални радни однос. 2003. године на Факултету организационих наука положио је стручни испит за професора информатике за рад у средњим и основним школама. У Техничкој школи је радио до 31. августа 2006. а онда је прешао у основну школу „Растко Немањић – Свети Сава“ у Новој Пазови, где је радио једно полугодиште. Током 2003.године држао курсеве из информатике у Образовном рачунарском центру Стара Пазова.

Школске године 2006/07 изабран је за вишег предавача на Вишој технолошкој школи у Шапцу, где је радио по уговору, а затим 16. јанура 2007. године прешао у стални радни однос.

Изабран је 2011.године за професора за ужу наставно-научну област информационе технологије. Изводио је наставу уз више предмета: Технологија мултимедија, Рачунарска графика, Оперативни системи, Графички дизајн, Електронско пословање, Индустријски дизајн, Методика наставе информатике.

2017-2018. године радно ангажован на Високој пољопривредној школи струковних студија у Шапцу на предмету Информатика са статистиком.

Успешно завршио више курсева из области:

 • Мултимедијално програмирање, графике
 • Семинаре за усавршавање професора информатике и рачунарства

На Факултету организационих наука 2003. године положио је стручни испит за професора информатике за рад у средњим и основним школама

Списак научних радова и стручних радова

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (2)

 1. М.Милићевић ”Примена мултимедија у извођењу наставе из ЗОП”, МНК „Безбедносни инжењеринг и 11.МК ЗОПЕ, Нови Сад 2008.
 2. Д.Чабаркапа, М. Милићевић „Importance of realistic mobility Software models for vanets Simulations“, ИТРО, Зрењанин, 2016

М51 – рад у врхунском часопису од националног значаја (4)

 1. М. Милићевић ”Flash кроз примере” Интернет огледало, 2004
 2. М.Милићевић, Wеб дизајн ”Оно што видиш то и добијеш” Интернет огледало, 2004.
 3. М.Милићевић, „Свет у 3ДС окружењу“ Интернет огледало бр.135, 64-74 стр., БГ 2012.године
 4. М.Милићевић, „Израда 3Д  текста у Adobe Directoru“ Интернет огледало бр.136, 58-62, БГ, 2012.године

М63 – саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (5)

 1. Младен Ловчевић, Благодар Ловчевић, Миодраг Милићевић „Рударење криптовалута анализа стања и процена перспективе“ ФТН, Национална конференција са међународним учешћем, ТОП 19, Чачак 2019.год
 2. М.Милићевић, Д.Тодорић-Вукашин ”Примена мултимедијалних алата у образовању, Педагошка стварност 9-10, 955-961, Нови Сад, 2009.
 3. Д.Тодорић-Вукашин, М.Милићевић ”USE OF ORACLE WORKFLOW MANAGEMENT SYSTEM IN THE STUDENT AFFAIRS INFORMATION SYSTEM” PRIM 2009, стр.119-127, Суботица, 25-27 мај 2009.
 4. М. Милићевић, А.Матић„Управљање односима са купцима-ЦРМ у туризму“, АРА 2016.
 5. М. Милићевић, Д.Чабаркапа „Примена графичких алата у обради наставне јединице“, АРА 2016.

Књиге:

 1. Технологија мултимедија, практикум, ВТШСС, Шабац, 2010.
 2. Технологија мултимедија, књига, Шабац, 2013.
 3. Рачунарска графика, скрипта, ВТШСС, Шабац, 2012, 2017.
 4. Рачунарска графика, практикум, ВТШСС, Шабац, 2010, 2018.
 5. Електронско пословање, скрипта, ВТШСС, Шабац, 2012.
 6. Индустријски дизајн, скрипта, ВТШСС, Шабац, 2011,2019.