Email:  gjovanovic2@yahoo.com

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: 

Биографија

Др Гордана Јовановић је рођена 26.05.1975. године у Београду. Основну и средњу школу завршила је у Гроцкој. Пољопривредни факултет у Земуну је завршила 2001. године. На Пољопривредном факултету у Земуну је 2007. године завршила магистарске студије на групи Технолошка микробиологија и одбранила магистарску тезу под насловом „Утицај етарских уља на раст Listeria monocytogenes у поврћу“.

Докторску тезу: „Испитивање антимикробних особина хитозана на раст Listeria monocytogenes у поврћу“ је одбранила 30.06.2016. године на Пољопривредном факултету у Земуну.

У току основних студија од 1998-1999. године радила је у ЈКП „Водовод“ у Гроцкој, на радном месту шефа контроле квалитета.

Гордана Јовановић је у току свог научног рада (самостално или у тиму) радила на истраживању нових материјала и технологија које могу допринети већој безбедности хране. Део докторске дисертације је рађен у лабораторији за санитарну микробиологију, Завода за јавно здравље у Шапцу. Бави се истраживањем антимикробних својстава биоматеријала, на бази обновљивих сировина и њиховом применом у циљу добијања здравствено исправне и безбедне хране.

Списак научних радова и стручних радова

М23 – рад у међународном часопису (2)

 1. G. , Јovanović, A., Klaus, M., Nikšić, Antimicrobial activity of chitosan coatings and films against Listeria monocytogenes on black radish, Revista Argentina de Microbiologia, 2016, 48 (2), p.128-136, DOI: 10.1016/j.ram.2016.02.003
 2. G., Јovanović, A., Klaus, M., Nikšić, Antimicrobial activity of chitosan films with essential oils against Listeria monocytogenes on cabbage, Jundishapur journal of microbiology, 2016, 9 (9):e34804

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (4)

 1. Јовановић, Г., Kрсмановић, А., Application of chitosan coatings in quality control of appricot an peach, Proceedings, VI International congress „Engineering, environment and materials in processing industry“, 11-13th.March 2019, Jahorina. p.97-104
 2. Јовановић, Г., Крсмановић, А., Application of chitosan coatings to control quality of strawberries, 4th International congress Food Technology, Quality and Safety, 23-25.October, 2018, Novi Sad, Serbia, Proceedings, p.339-344.
 3. Јовановић, Г., Илић, С., Мијић, Љ., Поповић, К., Испитивање садржаја соли у снек производима, V Међународни конгрес „Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији “ 2017, Јахорина, 15.03.-17.03.2017. p. 1469-1477.
 4. Илић, С., Јовановић, Г., Мијић, Љ., Поповић, К., Eколошка култура студената ВМПТШ, V Међународни конгрес „Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији “ 2017, Јахорина, 15.03.-17.03.2017. p. 869-883.

М34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (6)

 1. Јовановић, Г., Крсмановић, А., Application of chitosan coatings to control quality of strawberries, 4th International congress Food Technology, Quality and Safety, 23-25.October, 2018, Novi Sad, Serbia, Abstract book, p.140.
 2. Јовановић, Г., Илић, С., Мијић, Љ., Поповић, К., Determination of salt content in snack products, Proceedings V International congress „Engineering, environment and materials in processing industry“ 2017, Jahorina, 15.03.-17.03.2017. p. 631
 3. Илић, С., Јовановић, Г., Мијић, Љ., Поповић, К., Ecological culture of students HMBTS, Proceedings V International congress „Engineering, environment and materials in processing industry“ 2017, Jahorina, 15.03.-17.03.2017. p.446.
 4. Јovanović, G., Klaus, A., Nikšić, M. Application of chitosan films in the quality control of fresh shredded vegetables, Book of abstracts CONU 2016, 13thCongress of nutrition, Food and Nutrition – A Roadmap to Better Health, 26-28.October 2016, Belgrade, Serbia. p.206-207
 5. Popović, G., Nikšić, , Isolation Listeria monocytogenes from fresh fruits and vegetables, International conference on environment and sustainable development. 23 – 25. april 2007, Belgrade. Book of abstracts, P147
 6. Popović, G., Nikšić, The effects of various essential oils against Listeria monocytogenes. Microbiologia Balkanica – 5th Balkan Congress for Microbiology, 24-27. October 2007, Budva, Montenegro, Book of abstracts, p. 124.

М52  – рад у истакнутом националном часопису (3)

 1. Јовановић, Г., Kлаус, А., Никшић, М., Application of chitosan films in the quality control of fresh shredded vegetables, Часопис друштва за исхрану Србије, Храна и исхрана, 2016, 57 (1), p.29-36.
 2. Поповић, Г., Никшић, М., Раст патогене бактерије Listeria monocytogenes у салатама уз додатак босиљка, ПТЕП – часопис за процесну технику и енергетику у пољопривреди, vol.11 (1-2), p.27-31.
 3. Поповић, Г., Никшић, М., Detection Listeria monocytogenes from fresh fruits and vegetables, Ecologica, 2007, vol 14, 139-144.

М53 рад у националном часопису (3)

 1. Дабић, И., Мијић, Љ., Јовановић, Г., Танасић, Љ., Оптимизација спектрофотометријске методе модификоване на микротитар плоче за одређивање садржаја витамина Ц, НИР Часопис за науку, истраживање и развој, 2016, 8: p.21-28.
 2. Поповић, Г., Ђурђевић – Милошевић, Д., Поређење дејства антибиотика и етеричних уља на раст бактерија Staphylococcus aureus, Зборник научних радова 2009, Институт ПКБ Агроекономик, 15 (3-4), p.181-188.
 3. Поповић, Г., Ђурђевић – Милошевић, Д., Присуство бактерија Listeria monocytogenes у намирницама и пратећи ризик за здравље потрошача, Зборник научних радова 2008, Институт ПКБ Агроекономик, vol.14 (3-4), p.151-159.

М63 – саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (9)

 1. Дамњановић, Б., Илић, С., Антонијевић Николић, М., Јовановић, Г., Матић, А., Мијић, Љ., Живковић, М., Новаковић, М., Радуловић, С., Вуковић, Д., Цвијановић, Д., Одређивање квалитета воде шљункаре у доњем току реке Дрине применом Serbian Water Quality Index-a, 47. Конференција о актуелним темама коришћења и заштите вода, ВОДА 2018, Сокобања, 12-14.2018, p.105-110.
 2. Јовановић, Г,. Илић, С., Поповић, К., Утицај сирћетне киселине, NaCl и зачина на раст Listeria monocytogenes у салати, Фестивал  квалитета 2015, 10. Национална конференција о квалитету живота, 04-06. јун, Kрагујевац, Зборник радова, B37-B43.
 3. Поповић, К., Илић, С., Јовановић, Г,. Испитивање квалитета биљних чајева који се продају у рифузи у продавницама здраве хране, Фестивал квалитета 2015, 10. Национална конференција о квалитету живота, 04-06. јун, Kрагујевац, Зборник радова, B45-B50.
 4. Илић, С., Јовановић, Г,. Наш еколошки отисак, Фестивал квалитета 2013, 8. Национална конференција о квалитету живота, 23-25. мaj, Kрагујевац, Зборник радова, A316-A321.
 5. Јовановић, Г,. Илић, С., Испитивање осетљивости Listeria monocytogenes изолата из поврћа на антибиотике, Фестивал квалитета 2013, 8. Национална конференција о квалитету живота, 23-2 мaj, Kрагујевац, Зборник радова, A304-A308.
 6. Илић, Д., Ђурђевић Милошевић, Д., Поповић, Г., Воће и поврће у исхрани студенткиња у Шапцу, Фестивал квалитета 2008, 35. Национална конференција о квалитету, 13-15. мај, Kрагујевац, Зборник радова CD-rom
 7. Илић, Д., Ђурђевић Милошевић, Д., Поповић, Г., Навике у исхрани студенткиња у Шапцу, Фестивал квалитета 2008, 35. Национална конференција о квалитету, 13-15. мај, Kрагујевац, Зборник радова CD-rom
 8. Поповић, Г., Ђурђевић Милошевић, Д., Илић, Д., Садржај угљених хидрата и енергетска вредност освежавајућих безалкохолних пића, Научно-стручни скуп ²Eколошка истина² са међународним учешћем, 1-4. јуна 2008, Сокобања, Зборник радова, p. 218-221.
 9. Поповић, Г., Ђурђевић Милошевић, Д., Утицај етарских уља на раст Escherichia coli. Научно-стручни скуп ²Eколошка истина² са међународним учешћем, 1-4. јуна 2008, Сокобања, Зборник радова, p. 612-615.

М64 – саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (5)

 1. Јовановић. Г., Дамњановић, Б., Утицај етарских уља и биљних екстраката на патогене микроорганизме, Други конгрес биолога Србије, Књига сажетака, Кладово 25-30.09.2018. p. 244
 2. Јовановић, Г,. Илић, С., Поповић, К., Утицај сирћетне киселине, NaCl и зачина на раст Listeria monocytogenes у салати, Фестивал  квалитета 2015, 10. Национална конференција о квалитету живота, 04-06. јун, Kрагујевац, Зборник абстракта, p.62-63.
 3. Поповић, К., Илић, С., Јовановић, Г,. Испитивање квалитета биљних чајева који се продају у рифузи у продавницама здраве хране, Фестивал квалитета 2015, 10. Национална конференција о квалитету живота, 04-06. јун, Kрагујевац, Зборник абстракта, p.64.
 4. Јовановић, Г,. Илић, С., Испитивање осетљивости Listeria monocytogenes изолата из поврћа на антибиотике, Фестивал квалитета 2013, 8. Национална конференција о квалитету живота, 23-25. мaj, Kрагујевац, Зборник абстракта, p.67.
 5. Илић, С., Јовановић, Г,. Наш еколошки отисак, Фестивал  квалитета 2013, 8. Национална конференција о квалитету живота, 23-25. мaj, Kрагујевац, Зборник абстракта, p.69.