Email: alekrsmanovic@yahoo.com

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: 

Биографија

Александра Нинковић, мастер професор језика и књижевности, рођена 1991. године у Шапцу. Основне академске студије завршила 2014. године на  Филолошком факултету у Бијељини, Слобомир П. Универзитет, и стекла звање дипломирани професор енглеског језика и књижевности. Мастер академске студије завршила 2015. године на Филолошком факултету у Београду. Докторске академске студије на Филолошком факултету у Београду уписала је 2016. године.

 Од 2016-2018. године радила је као технички секретар на Високој медицинској и пословно-технолошкој школи струковних студија у Шапцу.

Од октобра 2018. године ради као наставник страног језика на Високој медицинској и пословно-технолошкој школи струковних студија у Шапцу.

Списак научних радова и стручних радова

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (4)

  1. Jovanović, G., Krsmanović, A. (2018): Application of chitosan coatings to control quality of strawberries, Proceedings, 4th International congress Food Technology, Quality and Safety 
  2. Mijić, I. Grujić, A. Ninković, (2018): A Review on Smart Home based on Ambient Intelligence in healthcare, 8th International Conference on Applied Internet and Information Technologies ICAIIT 2018., 5 october, 2018. Bitola, R. Macedonia, Proceedings, p. 127-130 
  3. Mijić, I., A. Ninković, (2019): Role Of Information Technology In Sports Medicine, ICDQM-2019, 10th DQM Internacional Conference “Life Cycle Engineering and Management” Prijevor, 27-28. Jun 2019. 
  4. Jovanović, A. Ninković. (2019): Application of chitosan coatings in quality control of appricot an peach, Proceedings, VI International congress „Engineering, environment and materials in processing industry“, Jahorina 11-13th.March 2019. 

М34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (1)

  1. Jovanović, G., Krsmanović, A. (2018): Application of chitosan coatings to control quality of strawberries, Abstract book, 4th International congress Food Technology, Quality and Safety