Email:  katarinapavic994@gmail.com

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: …

Биографија

Катарина Павић рођена је 20.10.1994. у Шапцу, где је и завршила средњу медицинску школу „ др Андра Јовановић„ 2013.године. Исте године уписује Основне академске студије здравствене неге на Медицинском факултету у Новом Саду које завршава 2017.године, а две године касније на истом факултету завршава и Мастер студије здравствене неге радом: „ Утицај степена резилијентности на синдром сагоревања код наставника здравствене неге у средњим медицинским школама“.

После завршених основних студија кратко је радила на Институту за кардиоваскуларне болести у Сремској Каменици, а потом у средњој медицинској школи „ др Андра Јовановић“ као наставник здравствене неге и прве помоћи, теорије и вежби.

На месту наставника вештина од марта 2020. године запослена на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије, Академије струковних студија у Шапцу.

Списак научних радова и стручних радова

М34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (2)

    1. Srećković M, Pavlović A, Pavić K, Vešić M, Ivetić V,  Bogdanović-Vasić S, Stavovi i znanja o značaju dojenja među porodiljama i trudnicama na teritoriji opštine Šabac. VII kongres udruženja za preventivnu pedijatriju; 25-27. septembar 2020. Niš,Srbija.
    2. Srećković M, Mulić M, Bogdanović-Vasić S, Vešić M, Ivetić V, Pavić K. Uporedna procena seksualnog ponašanja, znanja i stavova studentkinja medicinskih i nemedicinskih nauka u pogledu polno prenosivih bolesti u Mačvanskom okrugu, Srbija.  VII kongres udruženja za preventivnu pedijatriju; 25-27. septembar 2020. Niš,Srbija.

М52 – рад у истакнутом националном часопису (1)

  1. Đukanović K, Bogdanović Vasić S. Palijativna nega kao integralni deo zdravstvene nege. Sestrinska reč, vol.23, br.80, str.11-14. 2020