Email:  sarcevicdjordje@gmail.com

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: …

Биографија

Ђорђе Шарчевић рођен је 26. 8. 1988. у Шапцу. Основне струковне студије  на студијском програму Информационе технологије завршио је 2010. године на Високој технолошкој школи струковних студија у Шапцу, а основне академске студије на студијском програму Професор технике и информатике 2013. године на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину (Универзитет Нови Сад). На истом факултету 2015. године завршава мастер академске студије другог степена на студијском програму Информационе технологије – мастер, чиме стиче звање Мастер инжењер информационих технологија. 2016. године на истом факултету уписује мастер академске студије другог степена  на студијском програму Информатика и техника у образовању – мастер, које завршава годину дана касније са просечном оценом 9,56 и стиче звање Мастер професор информатике и технике. Докторске академске студије је уписао школске 2019/2020. године на Универзитету ,,Сингидунум“ у Београду, на програму ,,Електротехника и рачунарство”.

 Од 2012. до 2016. године Ђорђе Шарчевић је радио у предузећу за дигитални инжењеринг „DIGIPRO“ на пословима одржавања рачунарске опреме у више јавних и приватних предузећа, као и на одржавању хардвера и софтвера банкомата и POS терминала великог броја банака на територији западне Србије.

Од 2016. до 2020. године је радио у основним школама „Жика Поповић“ у Владимирцима, „Јован Цвијић“ у Дебрцу и „Мића Станојловић“ у Коцељеви као наставник предмета Техника и технологија, Техничко и информатичко образовање и Информатика и рачунарство.

Од марта 2020. године запослен је на Академији струковних студија Шабац на Одсеку за медицинске и пословно–технолошке студије у изборном звању асистента за ужу научну област Рачунарско инжењерство.

Коаутор је и реализатор акредитованог семинара од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања под називом „Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе“ којим се врши додатна едукација запослених просветних радника у основном и средњем образовању на територији Србије. Семинар је од 2018. године реализован више од 30 пута и обухватио је преко 700 учесника. Такође је и један од оснивача удружења за подршку образовању, васпитању и подизање нивоа информатичке писмености „ИКТ ЦЕНТАР СРБИЈЕ“.

Учешће у акредитованим програмима стручног усавршавања:

  • „Електронски сервиси у пројектно орјентисаној настави“;
  • „До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави“;
  • „Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе“;
  • „Примена интерактивних/дигиталних уџбеника у настави“;
  • „Програм обуке за запослене у образовању/дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“;
  • „Нове технологије у образовању 2018“;
  • „Дигитално образовање 2020“.

Учешће у пројектима:

  • „Оспособљавање студената за истраживачки туторски рад у областима предмета студијских програма“, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин 2011/2012.