Основана Академија стуковних студија Шабац

Влада Србије донела је одлуку о оснивању академије струковних студија Шабац, која ће настати спајањем (статусном променом) Високе медицинске и пословно-технолошке школе струковних студија, Високе пољопривредне школе струковних студија и …