Email:  anavasic0303@gmail.com

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: …

Биографија

Ана Васић је рођена у Шапцу, Република Србија, 13.12.1981. године. Мајка је двоје деце, ћерка Емилија (11) и син Михајло (8) година.

Основне студије је завршила на Технолошком факултету Нови Сад 2005. године, на смеру фармацеутско инжењерство, са оценом 8,33 и добила звање дипломирани инжењер технологије. Током студија је неколико година била учесник Технологијаде као излагач научних радова на тему фенолних једињења, антиоксиданата и макромолекулских система. 

Од 2006. до 2007. године радила је у фармацеутској дистрибутерској кући „Медиком“, на програму медицинских и биохемијских препарата. Од 2007. године ради на Високој медицинској и пословно-технолошкој школи у Шапцу, на радном месту Асистент, на студијском програму Фармација, и то на предметима Основи фармацеутске технологије, Технологија готових лекова, Аналитичка хемија, Органска хемија, Фармацеутска хемија.  

Докторске студије је уписала школске 2007/2008. године на Технолошком факултету у Новом Саду, на смеру фармацеутско инжењерство.

Аутор је и коаутор неколико радова публикованих у међународним и националним часописа, као и саопштења на скуповима међународног и националног карактера.  

Списак научних радова и стручних радова

M21 – рад у врхунском међународном часопису (1)

  1. Vladić J., Ambrus R., Szabó-Révész P., Vasić А., Cvejin A., Pavlić B., Vidović S. Recycling of filter tea industry by-products: production of A. millefolium powder using spray drying technique. Industrial Crops and Products, 80, 197–206, 2016

M23  – рад у међународном часопису (1)

  1. Pavlić B.,  Ðurković Vasić A., Vladić J.,  Gavarić A.,  Zeković Z.,  Tepić A.,  Vidović S. Extraction of Minor Compounds (Chlorophylls and Carotenoids) from Yarrow–Rose Hip Mixtures by Traditional versus Green Technique, Journal of Food Process Engineering, 39, 418-424, 2016

M33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (1)

  1. А. Vasić, A. Matić, B. Damnjanović, Đ. Alavuk, D. Šoronja-Simović, J. Zahorec: Sensory properties of bread with addition of rose hip by-product Engineering, Environment and Materials in Process Industry, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2019, Book of abstract, 247

M34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (4)

  1. Gavarić, S. Vidović, A. Vasić-Đurković, Z. Zeković, J. Vladić, S. Jokić, K. Aladić, Supercritical Extraction of Filter Tea Factory By-product: Extraction of Yarrow Herbal Dust, Lisabon, 2017
  2. A.Vasić Đurković, A. Gavarić, J. Vladić, S. Jokić, K. Aladić, S. Vidović, Recycling of food factory by-products: Supercritical extraction of yarrow herbal dust from filter tea factory, International Conference on Bioscience, Novi Sad, Serbia, 2016
  3. Vasić, B. Pavlić, J. Vladić, A. Cvejin, Z. Zeković, S. Vidović, Production of quality powders from by products from herbal tea factory, Engineering, Environment and Materials in Process Industry, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Book of abstract, 222, 2015
  4. Cvejin, J. Vladić, B. Pavlić, A. Vasić, Z. Zeković, S. Vidović, Supercritical fluid extraction of plant pigments from yarrow-rose hip by-products from filter tea factory, Engineering, Environment and Materials in Process Industry, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Book of abstract, 223, 2015