Од школске  2024/25. важиће посебни критеријуми за упис ученика на сва три Одсека Академије струковних студија Шабац.

Предлоге критеријума за упис ученика можете погледати на приложеним линковима:

  1. Критеријуми за упис ученика на Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије
    од 2024/2025. год.
  2. Критеријуми за упис ученика на Одсек за васпитаче и медицинске сестре васпитаче
    од 2024/2025. год.
  3. Критеријуми за упис ученика на Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам
    од 2024/2025. год.