Студијски програм ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – Уверење о реакредитацији

Уверење  о реакредитацији студијског програма Здравствена нега на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије може се поглдати на приложеном линку