Email: dusko-simic@hotmail.com

Одсек: Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче

Катедра: …

Биографија

Др Душко Д. Симић (Шабац 18. 12. 1957), професор физичког васпитања, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица.

Образовање:

ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац (1973); Школа за квалификоване раднике, Шабац (1976); Педагошка академија, Осијек, наставник физичке културе (1979); Факултет физичке културе Универзитета у Новом Саду, професор физичког васпитања, дипломирани тренер кошарке (1998);

Факултет физичке културе Универзитета у Источном Сарајеву, магистар физичке културе – Компарација ситуационо кошаркашких елемената са антрополошким димензијама младих кошаркаша (2008).

Факултет физичког васпитања и спорта у Палама Универзитеата у Источном Сарајеву, доктор наука у области физичке културе – Компарација резултата моторичких способности и ситуационо – кошаркашких елемената селектираних младих кошаркаша, (2012).

Радно искуство:

ОШ „Драган Срнић”, Драгиње, наставник физичког васпитања (1978–1980); ОШ „Душан Остојић”, Клење, наставник физичког васпитања (1980–1986); ОШ „Цветин Бркић”, Глушци, наставник физичког васпитања (1985–1986); ОШ „29.новембар”, Липолист, наставник физичког васпитања (1986–1988); ОШ „Стојан Новаковић”, Шабац, наставник физичког васпитања (1988–2001); Економско-трговинска школа, Шабац, наставник физичког васпитања (2001–2014);

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица, професор наставник у звању предавач (од 2015).

Друштво педагога Физичког васпитања општине Шабац, председник (1980–1982). Признања и награде: Најбољи спортски педагог, Глас Подриња, 1998; Најбољи педагог Физичке културе, Спортски Савез града Шапца, 2010 и 2012.

 

Списак научних радова и стручних радова

М24 – рад у националном часопису међународног значаја (1 

 1. M, Ljubisavljević, Đ. Amanović, V, Bunić and D, Simić: “Differencies in Morphological Characteristic and Functional Abilities with Elite and Subelite Kick Boxers” , Sport Science 8 (2015), Suppl2: 59‐64. SSN 2232-8211/EISSN 2232-822X

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (7)

 1. Simić , V. Bunčić , M. Savić , M. Ljubisavljević. (2016) : Karakteristike sportista i nesportista u prostoru motorike, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera Suboticа, Srbija
 2. D. Simić,V. Bunčić,N.  Đošić: “Razvoj motorike kod dečaka nižeg školskog uzrasta”, VII Međunarodna konferencija “Sportske nauke i zdravlje”, Banja Luka, 2017
 3. Prof. dr Veselin Bunčić,  Duško Simić (2017): “Senzitivni periodi rasta i razvoja dečaka nižeg školskog uzrasta”, Peti međunarodni naučni skup “Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku”, Brčko, 2017.
 4. Duško Simić , Veselin Bunčić “ANALIZA MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI SPORTISTA I NESPORTISTA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA” (kratko saopštenje), VIII Međunarodna konferencija “Sportske nauke i zdravlje”, Banja Luka, 2018, UDK 796.01.09:796.012-057.874
 5. Sokolova, S. Šumonja, D. Simić, N. Đokić, Diet and Participation of Fооd Animal Origin in Studnet,s Nutrition, XIV International Scientific Conference on Services Sector INSCOSES, Ohrid, Makedonija, 14-15 september 2018, HORISONS International Scientific Journal, Series A-Social Scienses and Humanitie
 6. L. Sokolova, D. Simić, V. Bunčić, S. Stojkov, Relationships of The Body Mass Index and The relaxion model of Young people, Second International Conress of Hygiene and Preventive Medicine “Challenges and Public Health Interventions”, Novi Sad, 2019, Abstract Book: 78
 7. L. Sokolova, D. Simić, S. Šumonja, N. Jakovljević, Smoking, Socio-emotional caracteristics and Nutrition of The studnet population in Subotica, 10th International Interdisciplinary Scientific Conference “Horizins” 2018, Subotica, Srbija 2018, Book of abstracts: 366-376

М34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (2)

 1. Симић, Д.  Бунчић, В. (2015) : Kаноничке релације морфолошких карактеристика и моторичких способности младих кошаркаша МЕЂУНАРОДНА конференција Спортске науке и здравље (5 ; 2015 ; Бања Лука) ISBN 978-99955-91-86-1 
 2. ДушанСимић, Небојша Шврака (2013) :УТИЦАЈ ТРЕНИНГА МИНИ-БАСКЕТА НА ПРОМЕНЕ У НЕКИМ ВАРИЈАБЛАМА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА Treća međunarodna konferencija 3rdInternational Conference on SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE Sports Scienceand Health Banja Luka, 15. 3. 2013.

М44 – поглавље у књизи или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја (1)

 1. Мијић, З.   Симић, Д. (2012): Утицај тренинга мини-баскета на промене у неким варијаблама моторичких способности код деце предшколског узраста, Научно-стручна конференција, Методички дани 2012 (Кикинда) ISBN 978-86-85625-08-4

М45 – поглавље у књизи или рад у истакнутом тематском зборнику националног значаја (1)

 1. Симић, Д.  Кабок, И. (2015) : “Утицај тренинга мини-баскета на резултате и координацију деце предшколског узраста”, Међународна научно-стручна конференција, Методички дани (4; 2015; Кикинда) ISBN978-86-85625-19-0

М52 – рад у истакнутом националном часопису (1)

 1. Крсмановић, Ц.   Симић, Д. (2009): Компарација ситуационо-кошаркашких елемената са антроплошким димензијама младих кошаркаша, Спорт и здравље, Научно-стручни часопис из области спрта и физичке културе, Источно Сарајево.

М63 – саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (2)

 1. Симић, Д. (2008): Каноничка корелациона анализа кошкаркашких елемената са антрополошким димензијама младих кошаркаша. .IV. Meђународна конференција „Менаџмент у спорту“, Београд
 2. Duško Simić, Veselin Bunčić, Snežana Ružić, Ana Kojić: “METRIJSKE KARAKTERISTIKE TESTOVA ZA PROCENU SNAGE, KOORDINACIJE I FLEKSIBILNOSTI KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA”, Međunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija Srbija, Subotica, 2016.

М64 – саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (2)

 1. Керић, М.  Симић, Д.  Шврака, Н.  (2013): Утицај посебног програма вежбања на моторичке способности деце предшколског узраста, Зборник сажетака . Развојне карактеристике детета предшколског узраста Научни скуп са међународним учешћем Нови Сад 10-11 . Мај 2013 .
 2. Симић, Д.  Бунчић, В. (2015) : Релације моторичких и ситуационо-моторичких способности младих кошаркаша : „Хоризонти“ зборник резимеа, VIII- 2015, Суботица мај 8-9. 2015.

Аутор чланака:

 • Каноничка корелациона анализа кошкаркашких елемената са антрополошким димензијама младих кошаркаша, Зборник „Менаџмент у спорту Факултет за менаџмент у спорту Универзитета „Браћа Карић“,Београд, (2008).
 • Коаутор чланака: Компарација ситуационо-кошаркашких елемената са антроплошким димензијама младих кошаркаша, Спорт и здравље, Година IV,Број 1,(2009);
 • Утицај тренинга мини-баскета на промене у неким варијаблама моторичких способности код деце предшколског узраста, Зборник ВШССОВ. Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда, 2012;
 • Утицај посебног програма вежбања на моторичке способности деце предшколског узраста, Висока струковна школа за образовање васпитача, Нови Сад, 2013;
 • Differences in morphological characteristics and functional abilities with elite and subelite kick boxers, Sport Science 8, 2015;
 • Kаноничке релације морфолошких карактеристика и моторичких способности младих кошаркаша, Зборник „Спортске науке и здравље“, Паневропски универзитет „АПЕИРОН“, Бања Лука (2015);
 • Утицај тренинга мини-баскета на резултате и координацију деце предшколског узраста, Зборник „Компетенције васпитача за друштво знања“, Методички дани, Висока школа за образовање васпитача Кикинда, (2015);
 • Релације моторичких и ситуационо-моторичких способности младих кошаркаша, Зборник резимеа Хоризонти VIII, 2015;
 • Карактеристике спортиста и неспортиста у простору моторике, Зборник „Спортске науке и здравље“,Паневропски универзитет „АПЕИРОН“,Бања Лука ,(2015);
 • Метријске карактеристике тестова за процену снаге, координације и флексибилности код деце предшколског узраста, Зборник „Међународна интердисциплинарна стручно-научна конференција Србија“, ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА, Суботица ,  (2016).

Ментор:

 • Школске Олимпијске игре, кошаркашка екипа, треће место 2000;
 • Републичко такмичење средњих школа, кошаркашка екипа, друго место 2010;
 • Републичко првенство у кошарци, прво место 2012;

Тренер:

 • III место, јуниорке ЖКК Шабац на првенству Србије у кошарци за јуниорке, Соко Бања (2013). 
 • I место, четири такмичара, II и III место, по један такмичар БК „Мачва“ Шабац.
 • Појединачно првенство Србије у боксу, Лозница (2011).