Email:  vojatomic@gmail.com

Одсек: Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам

Катедра: 

Биографија

Дипл. инг. Војислав Томић рођен је 05.02.1983. године у Шапцу, Општина Шабац, Република Србија. Основну и средњу школу (Гимназија „Вера Благојевић“) завршио је у Шапцу. На Пољопривредни факултет у Земуну, Одсек Заштита биља и прехрамбених производа,  уписао се 2002. године,  где је на истом дипломирао 2010. године, са средњом оценом 8,2. Дипломски рад на тему „Идентификација и експериментални круг домаћина Phytophthora ramorum“ оцењен је оценом 10.

Почетком 2011. године почиње са радом у приватној фирми за промет средстава за заштиту биља „BestPest“ DOO Šabac, где ради до октобра 2014. године. Крајем октобра 2014. године почиње са радом у Високој пољопривредној школи струковних студија Шабац где као сарадник у настави за наставно научну област „Заштита биља“ ради две године. Постдипломске студије на Пољопривредном факултету у Земуну, универзитет у Београду, уписује 2015. године, на одсеку Фитомедицина, из области Хербологија (Корови). Од октобра 2016. године добија звање асистента за наставно научну област „Заштита биља“ на Високој пољопривредној школи струковних студија Шабац.

Списак научних радова и стручних радова

 

М33 –  саопштење са међународног скупа штампано у целини (2)

  1. Rašković, V., Tomić, V., Milošević, V., Glišić, M. (2017): Analysis of vegetable production in Serbia. Proceeding, VIII International Agriculture Symposium „AGROSYM 2017“, Jahorina, pp 658-666.

  2. Glišić, M., Rašković, V., Milošević, V., Tomić, V. (2019): Geographical origin of invasive plant species in the world and Serbia. Proceeding, X International Agriculture Symposium „AGROSYM 2019“, Jahorina, pp 1344-1349.

М63 – саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (1)

  1. Рашковић, В., Степић, В., Глишић, М., Томић, В. (2019): Урбана пољопривреда и повртарство. Зборник радова научног скупа XXIV Саветовање о биотехнологији са међународним учешћем, Чачак, pp. 197-202.