Email:  vladastepic@gmail.com

Одсек: Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам

Катедра: …

Биографија

Дипл. инж. пољоиривреде Владимир Степић рођен је 11.05.1983. године у Шапцу, Р Србија. Основну школује завршио у Земуну, а Средњу пољопривредну школу у Београду као најбољи ђак генерације. Пољопривредни факултет у Земуну, Универзитет у Београду, одсек Воћарство и виноградарство завршио је 2011 године, са средњом оценом 7,68. Дипломски рад је одбранио са оценом 10. Такође је 2010. године завршио Високу пољопривредну школу струковних студија у Шапцу, студијски програм Заштита биља. На истој школи је завршио и специјалистичке студије на студијском програму Биљна производња.

Познаје рад на рачунару – MS Office, Power Point i Internet и служи се енглеским језиком. Поседује вишегодишње искуство у производњи најважнијих врста континенталног воћа ( јабука, крушка, шљива, вишња, бресква и јагода) и одлично познаје савремену пољопривредну механизацију која се користи у пољопривреди. Од децембра 2013. године ради у Високој пољопривредној школи струковних студија Шабац у звању Наставника практичне наставе за уже наставно-научне области Воћарство и виноградарство и Пољопривредне машине, где држи наставу, праксу и обуку из следећих наставних предмета

  • Практична обука на пољопривредним машинама
  • Практична обука из воћарства и виноградарства
  • Практична обука у биљној производњи 1
  • Практична обука у биљној производњи 2
  • Стручна пракса

Објавио је у сарадњи са другим ауторима 5 научних радова:

  1. Вера Милошевић, Р. Степић, М. Веселић, В. Степић; Коровска флора и вегетација воћњака Поцерине и јужне Мачве
  2. Вера Милошевић, Р. Степић, Снежана Петровић, Вера Рашковић, В. Степић, Comparative review of flora and vegetation Mačva row crop, Упоредни приказ флоре и вегетације окопавина Мачве, I Међународни симпозијум 1 XVII Научно-стручно саветовање агронома Републике Српске, Требиње, 2012.
  3. Р. Степић, В.Милошевић, В.Рашковић, Н. Стошић, В.Степић (2014): Weed vegetation in row crops of western Srem. III Међународни симпозијум и XVII Научно стручно савјетовање агронома Републике Српске, March 23-28, Trebinje, Bosnia and Herzegovina
  4. Р. Степић,В.Милошевић, В.Рашковић, М.Глишић, В.Степић: Abutilon theophasti Medic. Teofrastova lipica – nova invazivna korovska vrsta na području Mačve, Srema i Semberije
  5. Р. Степић, В.Милошевић, М.Веселић, В.Томић, В.Степић: Datura stramonium I… TATULA – novi invazivni korov na području Mačve i zapadnog Srema