Email:  ptamara0210@gmail.com

Одсек: Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам

Катедра: 

Биографија

Мастер професор Петковић Тамара рођена је 02.10.1992. године у Шапцу, Општина Шабац, Република Србија. Основну и средњу школу (гимназију) завршила је у Шапцу. На Технички факултет „Михајло Пупин“, смер Информационе технологије, уписала се 2011.године, а дипломирала 2015. године са просечном оценом 9,02. Исте године уписује Мастер студије, смер Информатика и техника у образовању, а наредне завршава са просечном оценом 9,67.

У децембру 2015. године почиње са радом у Високој пољопривредној школи струковних студија Шабац као сарадник у настави за наставно научну област „Информатика и рачунарство“

Списак научних радова и стручних радова