Email: miroljub.djenadic@gmail.com

Одсек: Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам

Катедра: …

Биографија

Др  Мирољуб Ђенадић је рођен 1957. године у Богатићу, где је завршио и основну школу.  У Шапцу  је завршио Гимназију Вера Благојевић.  У Београду је завршио Економски факултет, где  је године  магистрирао на смеру Менаџмент у туризму. Докторску дисертацију из области маркетинг менаџмента одбранио је у априлу 2011. године на  Факултету за пословне студије, Београд. Др  Мирољуб Ђенадић је до сада радио у следећим предузећима:

 • Хотел Цер у Богатићу – управник хотела (1986-1990).
 • Млинска индустрија Лала Станковић Богатић-руководилац РЈ Хотелијерство (1990-1998)
 • Recreatours Београд – директор хотела Олга Дедијер Копаоник (1998-2002)
 • Recreatours Београд – генерални директор (2002-2010) Recreatours Adria Београд – директор. Располагње хотелским капацитетима у   власништву Републике Србије на територији Републике Хрватске (2010-2014).

Поред својих редовних радних обавеза, током наведеног периода, стални је стручни сарадник у специјализованом магазину за хотелијерство, угоститељство и туризам Хотел-професионал Београд, где је објавио и стручне радове: Развој људских ресурса у туристичкој и хотелијерској привреди Србије (2007. године) и Учимо се на туђим грешкама – проблеми светског хотелијерства и ресторатерства (2011. године).  

На семинару за директоре бањских лечилишта Србије, у организацији Instituto nazionale per il Commercio Estero, Roma, Italy и Европског форума, Београд, 14-19 јуна 2011, одржао је два предавања са темама: Сегментирање туристичког тржишта и Потенцијали и перспективе бања и развој бањског туризма.

Консултант  је у фирми Hybrid Power, Нови Сад, на Програму раног развоја микро и малих компанија из Србије на пољу иновација, финансираном од Светске банке, под контролом Фонда за иновациону делатност ЕУ.

Списак научних радова и стручних радова

М14 – монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значаја (4)

 1. Rudež, Jovan, Đenadić, Miroljub, (2017): Gastronomy as a means of countryside tourism positioning in Serbia. International Scientific Conference: Tourism in function of development of the Republic of Serbia ( June, 2017) Vrnjačka Banja, Serbia

 2. Đenadić, Miroljub, Rudež, Jovan (2018): Wine tourism as factor of tourism positioning in Serbia, International Scientific Conference: Tourism in function of development of the Republic of Serbia (June, 2018) Vrnjačka Banja, Serbia.

 3. Stojanović, Katarina, Đenadić, Miroljub, (2019): Hotel architecture and ambience as an answer to the contemporary challenges of tourism, International Scientific Conference: Tourism in function of development of the Republic of Serbia (June, 2019) Vrnjačka Banja, Serbia.

 4. Stojanović, Katarina, Đenadić, Miroljub, (2020): Cultural tourism and folk architecture  In the service of revitalization of rural space,  International Scientific Conference: Tourism in function of development of the Republic of Serbia (September, 2020) Vrnjačka Banja, Serbia. 

М24 – рад у националном часопису међународног значаја (3)

 1. Ђенадић, Мирољуб (2010):  Здрава храна као фактор туристичке конкурентности Србије. Часопис Економика пољопривреде, год. 57, бр. 4 ,2010, Београд.

 2. Ćirić, Nata, Đenadić, Miroljub, Muhi, Bela, Jovanović, Dušan (2014): Quality of gournment products and services and modern trends in restauranship.  Economics of Agriculture, Year 61, No. 2, 2014 Belgrade.

 3. Đenadić, Miroljub, Muhi, Bela, Jovanović, Dušan (2016): Rural Tourism – Serbia,s missed chanse.  Economics of Agriculture, Year 63, No. 2, 2016 Belgrade.  

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (1)

 1. Đenadić, Miroljub, Muhi, Bela, Jovanović, Dušan (2016): Upravljanje marketingom kod malih hotelskih preduzeća, The seventh science symposium with international involment of Educons University at Sremska Kamenica (May 25. 2016).

М43 – монографска библиографска публикација или моногррафска студија (1)

 1. Ђенадић, Мирољуб  (2012):  Маркетинг у хотелијерству. Монографија. Издавач: Драслар партнер, ИСБН 978-86-7614-211-8, Београд.

М45 – поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја (1)

 1. Рудеж, Јован, Ђенадић, Мирољуб, (2017): Регионалне неједнакости према    привредно-демографским показатељима. XXИИ Научни скуп Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет Ниш ( Јуне, 2017)