Email: csugoran@gmail.com

Одсек: Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам

Катедра: …

Биографија

Горан Стојићевић, доктор географских наука, је рођен 9. јула 1975. године у Шапцу где је завршио основно и средње образовање. Године 2001. дипломира на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду и стиче звање дипломирани професор географије. Звање магистра географије стиче 2007. године на географском факултету Универзитета у Београду. Докторску тезу: „Биоклиматска слика Западне Србије у функцији туризма“ је одбранио на Универзитету у Новом саду 2016. године.

Од 2000. до 2009. године ради у неколико основних и средњих школа као професор географије. Од 2009. до 2011. године ради као помоћник директора средње Медицинске школе у Шапцу  „Др Андра Јовановић“ да би од 2011. до 2016. године радио на месту директора Центра за стручно усавршавање у Шапцу. Од 2016. године именован је на функцију помоћника Градоначелника Шапца задуженог за образовање.

На Aкадемији струковних студија у Шапцу почиње да ради као предавач од 2018. године.

ОСТАЛИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ

 • Поседује ECDL међународно признати сертификата познавања рада на рачунару.
 • Члан Српског географског друштва „Јован Цвијић“, Београд.
 • Потписник споразума о формирању Центра за стручно усавршавање запослених у образовању између града Шапца, Владе Републике Србије и Владе Швајцарске (СДЦ).
 • Председник Управног одбора Мреже регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије (2012–2016).
 • Иницијатор и реализатор формирања научних клубова у Србији, у сарадњи са Центром за промоцију науке из Београда. (2016).
 • Остварио  137 часова акредитованог стручног усавршавања из области образовања као и 16 дана учешћа на акредитованим стручним скуповима просветних радника.
 • Награђени аутор и добитник признања за 4 пројеката на конкурсу за промоцију и популаризацију науке, Центра за промоцију науке из Београда, током 2016., 2017. и 2018. године.
 • Координатор реализације израде 5 инсталација на конкурсу Центра за промоцију науке из Београда, током 2018. и 2019. године.
 • Аутор и реализатор предавања о одрживим изворима енергије у оквиру обележавања манифестације „Ноћ истраживача“ у 2018. и 2019. години.
 • Аутор и коаутор интерактивне учионице на отвореном простору „Парк науке“ у Центру за стручно усавршавање у Шапцу.
 • Председник организационог одбора конференције под називом „Улога директора у процесу образовања“ одржаног 2015. године у Врњачкој Бањи у организацији Мреже РЦ и ЦСУ Србије
 • Члан комисије за оцену квалитета пројекта на конкурсу који је расписао Центар за промоцију науке из Београда из области промоције и популаризације науке.
 • Подстицајна околина за учење природних наука – партнер у пројекту, Институт за физику, Земун.
 • Координатор Мреже РЦ и ЦСУ Србије као партнера у трогодишњем међународном NeReLa TEMPUS пројекту где су учесници били Универзитет у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу као и Универзитети из Шпаније, Португалије, Грчке, Кипра и Словеније.
 • Члан организационог одбора Међународне конференције „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“ одржаном у Шапцу 2013. године.
 • Учесник и организатор штанда Центра за стручно усавршавање из Шапца на Сајму књига и образовања у Београду од 2012. до 2015. године и добитник признања за најпосећенији штанд сајма Образовања 2015 године.
 • Године 2011. учесник посете тима Министарства просвете и технолошког развоја и Мреже РЦ и ЦСУ Србије Швајцарској са циљем унапређења међународне сарадње у области образовања.

Списак научних радова и стручних радова

 

М23 –  рад у међународном часопису (1)

 1. Basarin Biljana, Lukic Tin, Bjelajac Dajana, Mićić Tanja, Stojićević Goran, Stamenković Igor, Đorđević Jasmina, Đorđević Tijana, Matzarakis Andreas; (2018) “Bioclimatic and climatic tourism conditions at Zlatibor Mountain (Western Serbia)”, IDOJARAS, vol. 122, br. 3, str. 321-343, 2018.

М24 –  рад у националном часопису међународног значаја (1)

 1. Stojićević, G, Basarin, B, Lukić, T, (2016); “Detailed Bioclimate Analysis of Banja Koviljača”, Geographica Panonica, (127-135), Novi Sad, 2016.

М33 –  саопштење са међународног скупа штампано у целини (4)

 1. B. Basarin, T. Lukić, G. Stojićević, D.Bjelajac, T. Micić,  D. Pavić, M. Mesaroš, A. Matzarakis; (2017) “BIOCLIMATE AND CLIMATE TOURISM CONDITIONS AT ZLATIBOR MOUNTAIN (WESTERN SERBIA). Contemporary Trends in Tourism and Hospitality – CTTH 2017, Novi Sad, 1-2 September, Book of abstracts, (30),  Novi Sad, 2017.

 2. B. Basarin, T. Lukić, G. Stojićević, D. Pavić, M. Mesaroš; (2017) “DETAILED BIOCLIMATE ANALYSIS OF BANJA KOVILJAČA (SERBIA)”. Contemporary Trends in Tourism and Hospitality – CTTH 2017, Novi Sad, 1-2 September, Book of abstracts, (31),  Novi Sad, 2017.
 3. Марковић-Топаловић, Т.М.Т., Стојићевић, Г.С., Поповић-Божић, М.П.Б. (2013). “Парк науке у Шапцу”. Међународна конференција„Унапређивање предметних дидактика и образовање наставника – ISDET 2013“, САНУ, Београд, 2013.
 4. Мирјана Поповић-Божић, Љиљана Иванчевић,  Татјана  Марковић-Топаловић,  Горан Р. Стојићевић, “Школа као 3Д уџбеник – путеви реализације и ефекти”,   Зборник скупа „Имплементација иновација у образовању и васпитању-изазови и дилеме“, (стр. 301),  Учитељски факултет, Београд, 2015.

М34 –  саопштење са међународног скупа штампано у изводу (8)

 1. Tatjana Marković-Topalović, Mirjana Božić,  Goran Stojićević (2014), „Coming of spring in Europe and Day Night Year Globe“, EGU General Assembly,  Vienna, Austria ,2014.

 2. Tatjana Marković-Topalović, Mirjana Božić,  Goran Stojićević (2015), „The use of meteorological station in Science Park during May floods“, EGU General Assembly,  Vienna, Austria ,2015.

 3. Стојићевић, Г, Басарин, Б, Лукић, Т, Матзаракис, А, Ђорђевић, Ј, Лазић, Л (2015), „ Биоклиматолошки услови на планини Златибор са аспекта туризма“, (ст. 226), IV српски конгрес Географа, Српско географско друштво, Копаоник, 2015.

 4. Стојићевић, Г.С., (2012). “Осврт на ставове послодаваца према запошљавању особа са инвалидитетом”, Зборник резимеа „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју – Шабац“, (ст. 144), Ресурсни центар за специјалну едукацију, Шабац, 2012.

 5. Стојићевић, Г.С., (2012). “Иницијатива тима за инклузију Медицинске школе „Др Андра Јовановић“, Зборник резимеа „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју – Шабац“, (ст. 123), Ресурсни центар за специјалну едукацију, Шабац, 2013.

 6. Стојићевић, Г.С., (2014). “Савремени концепт професионалног развоја запослених у образовању”. Зборник резимеа, Други стручно-научни скуп са међународним учешћем – Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју (стр. 18), Ресурсни центар за специјалну едукацију, Шабац, 2014.

 7. Г. Стојићевић, Г. Станојевић, Д. Карановић, Љ. Војиновић; “Интегративни приступ настави у подстицајној околини за учење”; Зборник сажетака, I Међународна стручно-научна конференција “Нови изазови у едукацији”, (ст. 35 – 36), Никола Тесла Центар,  Терме Чатеж, Словенија, 2016.

 8. M. Božić , D. Cucić, Lj. Ivančević, Т. Маrković-Topalović, J. Slisko, G. Stojićević and J. Volarov, School as a 3D lecture book of natural sciences, Book of abstracts SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education, Ljubljana,  September 2012, Faculty of Education, University of Ljubljana, Ljubljana,  2012.

М63 –  саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (6)

 1. Нагл М., Гледић Н., Стојићевић. Г.; “Ефикасне методе учења у физици као централни део теме – наставне јединице”, Зборник радова XII Конгрес физичара Србије, Друштво физичара Србије, Врњачка Бања, 2013.

 2. Т. Марковић-Топаловић и Г. Стојићевић, “Парк науке у Шапцу”, Зборник XII Конгреса физичара Србије, Друштво физичара Србије, Врњачка Бања, 2013

 3. Поповић-Божић, М., Иванчевић, Љ., Марковић-Топаловић, Т. и Стојићевић, Г. (2013). “Проширење физичке лабораторије у цео школски простор”. ЗБОРНИК предавања са XXXI републичког семинара о настави физике (48–57), Друштво физичара Србије,  Београд, 2013.

 4. Нагл М., Гледић Н., Ђокић Ј., Стојићевић Г., (2014), “Експеримент као централни део теме – сценарио за час”, Зборник XXXII Републичког семинара о настави физике, Друштво физичара Србије, Вршац, 2014.

 5. Воларов, Ј., Иванчевић, Љ., Ћучић, Д., Марковић-Топаловић, Т., Панић, Б., Поповић – Божић, М.,Савић, И., Слишко, Ј. и Стојићевић, Г. (2012). ”Подстицајна околина за учење природних наука”. ЗБОРНИК предавања са XXX републичког семинара о настави физике (75–82),  Друштво физичара Србије,  Београд, 2012.

 6. Булат, С., Иванчевић, Љ., Марковић-Топаловић, Т., Милисављевић, Ј., Поповић-Божић, М., Стојићевић, Г. и Стојичић, Б. (2014). “Интерактивна настава у учионици и изван ње”,   ЗБОРНИК предавања са XXXI републичког семинара о настави физике (102–111),  Друштво физичара Србије, Београд, 2014.

М110 –  студија експертиза у Републици, региону  (1)

 1. Г. Сојићевић; “Локални еколошки акциони план, књига I: Општи услови локалне заједнице”; Шабац, 2010;