др Весела Радоњић

Email: vesela.radonjic@yahoo.com

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: …

 

Биографија

Др Весела Радоњић рођена је у Приштини  1956. године, основну школу и гимназију завршла је у Београду. Студије фармације завршила је 1980. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду. Специјализацију из фармакоинформатике уписала је 1985. године на Фармацеутском факултету, Универзитета у Београду, а 1988. године на истом факултету одбранила је специјалистички рад “Фармакотерапијска ефикасност цитостатика у терапији малигних болести“ са одличном оценом и тиме стекла звање специјалиста из фармакоинформатике (нови назив специјализације је фармакотерапија, са истим програмом).

Докторску дисертацију одбранила је 2000. године  на Војномедицинској академији из области фармакологије, фармакоепидемиологије и фармакоинформатике , по називом ”Модел планирања резерви лекова за интензивну негу повређених и оболелих у ванредним ситуацијама”, чиме је стекла звање: доктор фармацеутских наука из области фармакотерапије, фармакоинформатике и фармакоепидемиологије.

Обавезни стаж је обавила у Војномедицинској академији у периоду 1980-1981. године, а као фармацеут је радила у Војној апотеци, Београд у периоду 1981-1984. , затим у периоду 1984-2000. Радила је у Институту за фармацију Војномедицинске академије, прво на пословима снабдевања, а од 1991. године на пословима централизоване набавке лекова и медицинских средстава за потребе свих медицинских институција у Војсци Југославије. Од 2000-2002.године радила је у Санитетској управи Генералштаба Војске Југославије такође на пословима централизоване набавке.

Професионалну каријеру је наставила у Заводу за фармацију Србије 2003. где је радила на пословима постмаркетиншког праћења употребе лекова и едукацији до 2004. године, када ова институција прераста у Агенцију за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС).

Од 2005-2018. године ради у АЛИМС-у  на  пословима организације, праћења, иновирања и унапређења послова у Националном центру за информације о лековима и медицинским средствима у складу са захтевима стручних и доктринарних ставова у области медицинских наука у циљу обезбеђења поузданих информација о лековима и медицинским средствима. У АЛИМС-у  обављала је дужност руководиоца Националног центра за информације о лековима и медицинским средствима у периоду 2004-2015 године, а од 2016-2018 радила на пословима праћења употребе лекова и фармакоекономије.  Уредник је стручних публикација које је издала АЛИМС: Промет и потрошња лекова, Национални регистар лекова, Фармакотерапијски водич. Као члан Посебне радне групе министарства здравља за рационалну употребу антибиотика учествовала је у изради Националног програма за борбу против  резистенције бактерија на антибиотике, и учествовала у едукативним и промотивним активностима за рационаалну употребу антибиотика.  Била је национални је представник у групи коју је формирала регионална канцеларија СЗО за Европу за земље које нису чланице ЕУ, за праћење потрошње антибиотика од  у периоду 2011. до 2018.године

На Факултету медицинских наука  Универзитета у Крагујевцу ради као доцент и ванредни професор у периоду 2006-2018. као руководилац предмета из области клиничке фармације. У програм је увела следеће предмете из области клиничке фармације: Професионалне вештине: Партнерство фармацеута и пацијента у здрављу и болести; Издавање лекова у пракси; Закони и фармација; Клиничка фармација 1.; Клиничка фармација 2.

Била је ментор  и члан комисија за одбрану докторских дисертација на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.  Учествовала је у комисијама за одбрану завршних радова на специјалистичким и мастер академским студијама.

 2019. године  је изабрана у звање: професор струковних студија за ужу научну област фармација,  на Високо медицинској и пословно-технолошкој школи струковних студија у Шапцу, где  ради на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије Академије струковних студија у Шапцу.

Списак научних радова и стручних радова

М21 – рад у врхунском међународном часопису (6)

 1. Jankovic SM, Jankovic SV, Lukic G, Radonjic V, Cupara SM, Stefanovic S. Contractile effects of endothelins on isolated ampullar segment of human oviduct in lutealphase of menstrual cycle. Pharmacological Research 2009; 59: 69-73.  IF 3.224

 2. Versporten A, Bolokhovets G, Ghazaryan L, Abilova V, Pyshnik G, Spasojevic T, Korinteli I, Raka L, Kambaralieva B, Cizmovic L, Carp A, Radonjic V, Maqsudova N, Celik H, Payerl-Pal M, Pedersen HB, Sautenkova N and Herman Goossens on behalf of the WHO/Europe-ESAC Project Group:  Antibiotic use in eastern Europe: a cross-national database study in coordination with the WHO Regional Office for Europe. LANCET INFECTIOUS DISEASES 2014; 14 (5): 381-387.  IF 22,433

 3. Adriaenssens N, Uka V, Versporten A, Bolokhovets G, Ghazaryan L, Abilova V, Pyshnik G, Spasojevic T,  Korinteli I, Kambaralieva B, Cizmovic L,  Carp A, Radonjic V,  Maqsudova N, Alkan A, Coenen S, Pedersen HB,  Sautenkova N, Goossens H. Systemic antimycotic and antifungal use in eastern Europe: a cross-national database study in coordination with the WHO Regional Office for Europe. J Antimicrob Chemother 2015; 70(7): 2173-5. 2014   IF 5,313

 4. Slobodan M Jankovic, Gordana V Antonijevic, Ivana R Vasic, Marija N Zivkovic‐Radojevic, Snjezana N Mirkovic, Bosko V Nikolic, Valentina D Opancina, Srdjan S Putnik, Ljiljana R Radoicic, Katarina M Raspopovic, Dragan R Stanojevic, Sladjana D Teofilov, Katarina V Tomasevic, Vesela Radonjic. A rating instrument for fear of hospitalization. Journal of Clinical Nursing 2018;    DOI:10.1111/jocn.14295  IF 1,98

 5. Milovanović JR, Janković SM, Pejčić A, Milosavljević M, Opančina V, Radonjić V, Protrka Z, Kostić M. Evaluation of brivaracetam: a new drug to treat epilepsy. Expert Opin Pharmacother 2017; 18(13):1381-1389. IF 3,475

 6. Robertson J, Iwamoto K, Hoxha I, Ghazaryan L, Abilova V, Cvijanovic A, Pyshnik H,  Darakhvelidze M, Makalkina L, Jakupi A, Dzhakubekova A, Carp A, Cizmovic L,  Ratchina S, Radonjic V, Yusufi S, ksoy M, Ibragimova M, Godman B, Kluge1H and Pedersen H. Antimicrobial Medicines Consumption in Eastern Europe and Central Asia – an Updated Cross-National Study and Assessment of Quantitative Metrics for Policy Action Front. Pharmacol. | doi: 10.3389/fphar.2018.01156      

М22 – рад у истакнутом међународном часопису (2)

 1. Jankovic SM i Radonjic V. Utilization rate of carbapenems at intensive care units is not major determinant of gram-negative bacteria resistance to these antibiotics, Journal of Infection 2007; 55 (5): 480-481. IF 2.844

 2. M Kalaba, J Kosutic, Brian Godman, V Radonjic, A Vujic, S Jankovic, D Srebro, R Stojanovic, M Prostran. Experience with developing antibiotic stewardship programmes in Serbia: potential model for other Balkan countries?  Journal of Comparative Effectiveness Research 2018.  DOI: 10.2217/cer-2017-0055 IF 1,906

М23 – рад у међународном часопису (3)

 1. Jankovic SM, Radonjic V, Cupara SM, Stefanovic S. Preventing exposure of hospital staff to incorrect drug information. International Journal of Clinical Pharmacology and therapeutics 2008; 46(12): 652-653.  IF 1.52

 2. Radonjic V, Jovic I, Kalaba M, Godman B, Kosutic J. Consumption of antihistamines in Serbia 2011-2015 and  the Correlation with adverse event reports. Vojnosanit  Pregled 2016; 73(11)1076-1077 IF 0,355

 3. Aleksić DZ, Milosavljević MN, Bukonjić AM, Milovanović JR, Protrka ZM, Radonjić VB, Janković SM, Stefanović SM. Translation to Serbian, cultural adaptation, reliability testing and validation of the questionnaire estimating the fear of injections. Vojnosanit Pregl 2017  DOI: https://doi.org/10.2298/VSP170412087A  IF 0,405

М31 –  предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини (22)

 1. Radonjić V.  Surveillance of antibiotic consumption in Serbia. The 6th Euroasia Congress of infectious diseases (EACID), Serbia, Belgrade, 24-27 September 2014. Abstract book :  pp115 -116 
 2. Radonjić V., Dobrić S. : Development of drug utilization study system in Military Medical Academy Belgrade. announcement: The pharmacist and clinical pharmacologist in health care and society, Subotica – Szeged, 1991.
 3. Dobrić S. Radonjić V. .: Clinical pharmacy specialist : the main clinical pharmacologist co-worker in rationalization of pharmacotherapy. announcement : The pharmacist and clinical pharmacologist in health care and society, Subotica- Szeged, 1991.
 4. Dobrić S., Radonjić V., Zorić M.,Vučinić G.,Mihajlović G.: Analysis of paralel drug product infornmation contained in official package insert. Books of articles 11-th Yugoslav Congress of Pharmacology with international participation. Igalo,1996. Acta biologiae et medicinae experimentalis, supplement 21:1,1996.
 5. Radonjić V., Ćirić B., Dobrić S. :  Drug utilisation survey on acute myocardial infarction. Books of articles 11-th Yugoslav Congress of Pharmacology with international participation. Igalo,1996. Acta biologiae et medicinae experimentalis, supplement 21:1,1996.

 6. Radonjić V.,Nidžović Ž. : The consumption of antihypertensive drugs in Military Medical Academy – five years period. World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 1996,(FIP-56th)1-6 September, Jerusaleem, Israel 1996, Book of abstracts,  1996:138  

 7. Radonjić V.,Vučković Lj.,Aranđelović J. : Psychotropic drugs –  their consumption in two big clinical institutions in Belgrade, as a consequences of war surrounding Yugoslavia.World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 1996,(FIP-56th)1-6 September, Jerusalem, Israel 1996, Book of abstracts,1996:138

 8. V.Radonjić, Z.Manić, K.Mladenović, D.Simonović and Ž. Nidžović.: Consumption of antibiotics for parenteral use in Military Medical Academy in Belgrade,World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 1997,(FIP-57th) 31 august until 5 September, Vancouver, Canada, 1997, Book of abstracts,1997:111

 9. V.Radonjić,K.Mladenović, Z.Manić, Ž.Nidžović and D.Simonović, Human Polyvalent Immunoglobulins utilization in Military Medical Academy in Belgrade,World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 1997, (FIP-57th) 31 august until 5 September, Vancouver, Canada, 1997, Book of abstracts,1997:112

 10. Ž. Nidžović,T.Kolarski,V.Ljiljak, O.Laban Božić, V.Radonjić and A.Jovičić : The humanitarian help in the medicines during the sanctions of Security Council of the U.N.(1992-96)- Therapeutic and economic importance.  World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 1997, (FIP-57th) 31 august until 5 September, Vancouver, Canada, 1997, Book of abstracts,1997:112

 11. Radonjić V., Mladenović K.: Pharmacoeconomic evaluation of the utilisation of antibiotics in Military Medical Academy in Belgrade during the six years period. World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 1998, (FIP-58th) 30 august until 4 September, Hague, The Netherlands, 1998, Book of abstracts,1998:

 12. Veličković R., Radonjić V.,Vučković L. :Venturini F. Acute Miocardial Infarction (AMI)  Pharmacological care in the first 24 h ,  Presentation of international study.  2-th Yugoslav Congress of pharmacy with international participation, 19-22 oktobar, Beograd, Yugoslavia, 1998. Book of articles – Arh  farm   48:694-695, 1998.  

 13. Radonjić V., Mladenović K.: Human albumin utilisation in Military Medical Academy in Belgrade. World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 1999, (FIP-59th) 05 September until  10 September, Barcelona, Spain, 1999, Book of abstracts,1999:174   

 14. Manić Z. ,Radonjić V. :Consumption of cyclosporin in MMA inBelgrade. World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 1999, (FIP-59th) 05 September until  10 September, Barcelona, Spain, 1999, Book of abstracts,1999:178  

 15. Radonjić V. : Consumption of antihypertensive drugs in Military Medical Academy Belgrade during the five years period (1995-2000). World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2000, (FIP-60 th) 26 August until  31 August, Vienna, Austria, 2000, Book of abstracts : 046 

 16. Radonjić V. : Consumption of antibiotics in Military Medical Academy Belgrade during the ten years period (1990-2000). World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2000, (FIP-60 th) 26 August until  31 August, Vienna, Austria, 2000, Book of abstracts: 062

 17. Nidžović Ž., Radonjić V., Antunović M., Bodiroga M., Toskić-Radojčić M., Jovičić A.: Medical facilities supply problem of Yugoslav Army during breakdown of FR Yugolslavia (1991-2000).World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2001, (FIP-61 th) 01 September until  06 September, Singapore, 2001, Book of abstracts :  150

 18. Radonjić V. : Consumption of antibiotics in Military Medical Academy, Belgrade during the eleven years period (1990-2001) and comparison with antibiotic use in 3 European University hospitals. World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2002, (FIP-62 th) 31 August until 05  September , Nice, 2002, Book of abstracts:  45

 19. Radonjić V. : Consumption of psyhotropic drugs in Military Medical Academy, Belgrade during the eleven years period (1990-2001). World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2002, (FIP-62 th) 31 August until 05  September ,Nice ,  2002, Book of abstracts :  119

 20. Radonjić V.: The role of the pharmacist and pharmaceutical care in the planning drug reserve for emergency situation. World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Sidney, Septembar 2003 (FIP-63 th)  04. until 09  September, 2003,  The MEPS Newsletters 24- October/December , pp.22, 2003.

 21. Radonjić V. : Pharmacogenomics and pharmaceutical care. World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Kairo, September 2005, (FIP-65 th) 04. -08  September  2005, Book of abstracts :  P-PI-003

 22. Mihajlović G., Radonjić V. : Homeopathy in reflection of a new Medicines and Medical Devices Agency of Serbia. IX International congress “Actual problems of creation of new medicinal preparations of natural origin” Phytopharm 2005. St. Petersburg June 22-25, 2005, Book of abstracts :  pp 401

М33 –  саопштење са међународног скупа штампано у целини (2)

 1. V.Radonjić, T.Šipetić: Promet i potrošnja lekova u Republici Srbiji u periodu 2004-2010 godine. Drugi kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Banja Luka 17-20 novembar 2011. Zbornik radova pp 352-354 
 2. T.Šipetić, V.Radonjić, D.Mišković, I.Kapetanović Čampar, Z.Stajković: Uloga Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije u obezbeđenju pouzdanih informacija za stručnu i opštu javnost. Drugi kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Banja Luka 17-20 novembar 2011. Zbornik radova pp 372-373. 

М34 –  саопштење са међународног скупа штампано у изводу (4)

 1. Radonjić V, Milovanović S, Đurić D, Lazović A : Analiza upotrebe lekova koji deluju na nervni sistem u Republici Srbiji za period 2004-2010 godina ,XIV Naacionalni kongres Udruženja psihijatara srbije i III kongres Udruženja psihijatara Istočne Evrope i Balkana. Psihijat.dan., Suppl./2012/44/1-232/Beograd, p.179 
 2. Radonjić V. Antibiotic consumption in Serbia. 5th Southeast European Conference on Chemotherapy and Infection, october 16-19,2014, Bled (Slovenia) . Abstract book  pp 128-129.  
 3. Radonjic V, Versporten A, Bolokhovets G, Pedersen HB, Goossens H. Antimicrobial use in Serbia: First results of the WHO/Europe-ESAC project. ECCMID, Barcelona, Spain, 10-13 may, 2014 , R234 www.eccmid.org 
 4. Radonjic V, Versporten A, Bolokhvets G, Pedersen HB, Goossens H. Antimicrobial use in Serbia: First results of the WHO/Europe-ESAC project. EuroDURG , The Netherlands, Groningen, 27-29 August 2014. Abstract book : N0286 pp 106, N0246 pp160  

М52 – рад у истакнутом националном часопису (4)

 1. Miroslav Mitrović, Svetlana Stojkov, Vesela Radonjić, Tatjana Voskresenski, Jovanka Petrović, Dušan Đurić: DELIRIJUM – FOKUS NA LEKOVE DELIRIUM – FOCUS ON THE DRUGS; Engrami  vol. 37 oktobar-decembar 2015.br. 4; 27-39.

 2. Svetlana Stojkov, Dušan Đurić, Miroslav Mitrović, Vesela Radonjić. KARAKTERISTIKE UPOTREBE PSIHOLEPTIKA I PSIHOANALEPTIKA KOD OPŠTE POPULACIJE U SUBOTICI U PERIODU OD 2009. DO 2012; Engrami  vol. 37 oktobar-decembar 2015.br. 4;   65-78.

 3. Jelena Anđelković, Vesela Radonjić:Usage of intramammary antimicrobial veterinary medicinal products in the republic of Serbia from 2011-2014. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research (SJECR), DOI: 10.1515/SJECR-2016-0064 

 4. Marijana Tomić Smiljanić, Vesela Radonjić, Dušan Đurić:Evaluation of antibiotic consumption at Rakovica community health center in the period from 2011-2015. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research (SJECR), DOI: 10.1515/SJECR-2016-0063 

М53 – рад у националном часопису (1)

 1. Zoran Jovanović, Jasmina Lazarević, Srđan Milovanović, Vesela Radonjić, Dušan Đurić, Slađan Stojilković: Capgras syndrome as part of delusional organic disorder . Med Čas (Krag) / Med J (Krag) 2013; 47(2): 96-98.  

М62 – предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводу (2)

 1. V Radonjić. Principi komunikacije sa pacijentima : Knjiga sažetaka Trećeg  nacionalnog kongresa racionalne terapije u medicini 26-27 maj 2011. Kragijevac: Racionalna Terapija 2011;.3( 1): 44 . 

 2. Vesela Radonjić: Potrošnja antibiotika u Srbiji u periodu 2004-2011. Racionalna terapija 2014, Vol. VI, No. 1; 47-48.

М64 – саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (5)

 1. Dušan Djurić, Vesela Radonjić, Srdjan Milovanović, Ivan Pavlović. Delirijum, definicije, terminologija, patofiziologija “Hitna stanja u svakodnevnom radu” Timočki medicinski glasnik. 2012; 37 (Suppl. 1): 14. 

 2. Srdjan Milovanović, Vesela Radonjić, Dušan Djurić, Ivan Pavlović. Delirijum, dijagnoza, diferencijalna dijagnoza, lecenje. “Hitna stanja u svakodnevnom radu”Timočki medicinski glasnik 2012; 37 (Suppl. 1): 14. 

 3. Vesela Radonjić, Srdjan Milovanović, Dušan Djurić, Ivan Pavlović. Delirijum, i lekovi koji ga mogu uzrokovati. “Hitna stanja u svakodnevnom radu” Timočki medicinski glasnik 2012; Vol 37 (Suppl. 1): 15. 

 4. Mladen Bogdanović, Iva Kapetanović Čampar,Dubravka Mišković, Vesela Radonjić: Procena sadržaja promotivnog materijala za lek namenjenog stručnoj javnosti- iskustva ALIMS-a. Racionalna terapija 2014, Vol. VI, No. 1; 69-70. 

 5. Марко Ерић, Јована Симановић, Весела Радоњић: Korelacija potrošnje lekova i broja prijavljenih slučajeva . Racionalna terapija 2014, Vol. VI, No. 1;68. 

Учешће у пројектима (2)

 1. 2006-2008 Project: No. TREN.05-FP6TR-S07.61320-518404-DRUID (Driving nder the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines)  Prevalence of Psychoactive Substances in the General Population     учесник у међународном пројекту

 2. 2011- 2018  истраживач у пројекту број: 175007 Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије