Значајно признање Академији струковних студија Шабац

Академија струковних студија Шабац на 19. Сајму образовања „Путокази“ у Новом Саду награђена је Великом златном медаљом која представља оцену квалитета установе.

Академија се вредновала према одређеним критеријумима, као што су нпр. промоција и презентацијe установе која укључује оригиналност и иновативност садржаја, различите видове стручног усавршавања наставног особља, затим ваннаставне и хуманитарне активности, подизање нивоа квалитета наставе, као и повезивање са локалном заједницом. Добијено признање говори о залагању свих запослених на Академији у смеру креирања простора у којем се студентима обезбеђује квалитетан начин студирања, те се Академија уједно издваја по квалитету наставног процеса и студирања уопште на националном, регионалном и глобалном нивоу.

Уручењу признања присуствовао је менаџмент и наставници Академије.

Више информација на ЛИНКУ