Email:  malina.bontic@yahoo.com

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: 

Биографија

Малина Бонтић је рођена 23.02.1996. године у Приштини. Основну школу „Шарски одред“ у Јажинцу – Брезовица је завршила као одличан ученик и ђак генерације. Затим уписује гимназију природно-математичког смера у ЕТШ „Јован Цвијић“ у Штрпцу коју завршава 2015. године као одличан ученик и ђак генерације. Исте године уписује основне студије на Природно-математичком факултету у Косовској Митровици, смер физика. Била је стипендиста Министарства просвете за студентске стипендије и кредите све четири године, где се одриче те у корист стипендије Министарства омладине и спорта, Фонда за младе таленте у Републици Србији за школску 2018/2019 годину. Основне студије завршава 2019. године са просечном оценом 9.27. Исте године уписује мастер студије на Природно-математичком факултету у Новом Саду на смеру медицинска физика.

Члан је IOP-a (Institute of Physics) као студент мастер студија.

Запослена је на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије, Академије струковних студија у Шапцу од јануара 2021. године као сарадник у настави за ужу област физика.