Email: leposavafp@gmail.com

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: …

Биографија

Др Лепосава Филиповић-Петровић  је рођена 02.10.1956. године у Мајуру где је завршила основно школовање, а средње у Шапцу. Технолошко-металуршки факултет, одсек неорганско – технолошки, Универзитета у Београду завршила је 1981. године. На истом факултету је  1991. године завршила последипломске студије и одбранила магистарску тезу под називом “Утицај минералошког састава глина на процес мулитизације”.

Докторску тезу под називом „Утицај механохемијске активације на процес мулитизације природних хидратисаних силиката алуминијума је одбранила 29.11.2003. године на Технолошком факултету, Универзитета у Београду. 2004. године изабрана је у звање научни сарадник.

После  завршених студија  од  1981-1996. године је радила у „Зорка-Институт“ у Шапцу,  на радном месту  сарадник у истраживањима.

1996- 2002. године је радила  као истраживач-сарадник у „Зорка-Институт“ у Шапцу.

2002-2007. године постаје руководилац Истраживачко-развојне јединице у „Зорка Центар за истраживања“ у Шапцу.

2007-2011. године је директор у „Зорка Центар за истраживања“ у Шапцу.

Од 2011. године  је професор струковних студија на Високо медицинској и пословно-технолошкој школи струковних студија у Шапцу. Mентор je преко сто дипломских и специјалистичких радова.

Др Лепосава Филиповић-Петровић је у току свог научног рада (самостално или у тиму) радила на истраживању из области неметаличних минералних сировина, као и на проблемима из области неорганске хемијске технологије и металургије.

Била је сарадник на више пројеката које су суфинансирали Основна заједница науке, Републичка заједница науке, Републичко министарство за науку и технологију и други.

Списак научних радова и стручних радова

М21а –  рад у међународном часопису изузетних вредности (1)

 1. Kuzmanović, P., Todorović, N., Mrđa, D., Forkapić, S., Filipović Petrović, L., Miljević, B., Hansman, J., Knežević, J., 2021. The possibility of the phosphogypsum use in the production of brick: radiological and structural characterization. J. Hazard Mater. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125343 (IF=9,038)

М21 –  рад у врхунском међународном часопису (1)

 1. Kuzmanović, N.Todorović, S. Forkapić, L. Filipović Petrović, J. Knežević, J. Nikolov, B. Miljević 2020. Radiological characterization of phosphogypsum produced in Serbia. Radiation Physics and Chemistry, 166, 108463.    https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.108463

M23 – рад у међународном часопису (4)

 1. Lukić, M. Vico-Stevanović, L. Filipović-Petrović, R. Berić, The enzyme separation plant modelling, design asnd optimization, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 5(1) 2011, 105-114.
 2. Savković-Stevanović, L. Filipović-Petrović, R. Berić, Network service systems for chemical engineers, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 5(1) 2011, 193-211.
 3. B.Savković-Stevanović, T .N. Mosorinac, S.B. Krstić, R.D. Berić, L. Filipović-Petrović, M.D. Milivojević, Process plant model for design and optimization, Comput. Ecol. Eng. 6 (1) 2010, 1-9.
 4. Filipović-Petrović, Lj. Kostić-Gvozdenović, S. Erić-Antonić,: The effects of grinding on the physicochemical properties and thermal behavoir of bentonite clay, J.Serb. Chem. Soc. 67 (11), 2002, 763-760.

 M24 – рад у националном часопису међународног значаја (11)

 1. Petrović, M. Mihajlović, M. Petrović, M. Kojić, M. Koprivica, T. Šoštarić, L. Filipović-Petrović, Fuel potential and properties of grape pomace hydrochar, Acta Periodica Technologica, BIBLID: 1450-7188 (2019) 50, 204-209.
 2. Filipović-Petrović, D. Stanojević, M. Antonijević-Nikolić, LJ. Mijić, Mineraloška, fizičko-hemijska i keramička svojstva gline Brezaci, Zaštita materijala, 59 (1), 2018, 39-44.
 3. Stanojević, M. Antonijević-Nikolić, LJ. Mijić, L. Filipović-Petrović, A. Matić, Electrochemical method of obtaining calcium-gluconate, Zaštita materijala, 59 (3), 2018, 338-346.
 4. Stanojević, L. Filipović-Petrović, M. Antonijević-Nikolić, Distribucija kobalta u procesu hidrometalurške proizvodnje cinka, Zaštita materijala , 56 (3), 2015, 367-372.
 5. Stanojević, L. Filipović-Petrović, Doprinos integralnoj valorizaciji metala u hidrometalurgiji cinka, Zaštita materijala, 55 (1), 2014, 11-26.
 6. Stanojević, L. Filipović-Petrović, M. Antonijević-Nikolić, M. Tomić, Izbor pogodnog nerđajućeg čelika kao konstrukcionog materijala u hidrometalurgiji cinka, Zaštita materijala, 55 (3), 2014, 299-303.
 7. Erić-Antonić, L. Filipović-Petrović, S. Despotović, Sol-Gel Procesing of Ceramic Pigments, Part 3: Synthesis of Uvarovite, Interceram, 57 (2), 2008, 80-81.
 8. Filipović-Petrović, S. Erić-Antonić, V. Vujić, M. Miladinović, S. Despotović, Influence of Mechanical Activation on the Physico-Chemical Properties and High-Temperature Behavior of Natural Hydrated Aluminium Silicate, Interceram, 55 (1), 2006,  27-29. 
 9. Erić-Antonić, L. Filipović-Petrović, V. Vujić, Lj. Andrić, Sol-Gel Procesing of Ceramic Pigments, Part 2: New Method Preparation of Mazren blue, Interceram,   54 (4) 2005, 240-241.
 10. Erić-Antonić, L. Filipović-Petrović, Lj. Pavlović, Lj. Mirković-Paranjpe, Sol-Gel Procesing of Ceramic Pigments, Part 1: Obtaining of Sn-Sphene by Novel Route, Interceram, 53 (3), 2004, 160-162.
 11. Filipović-Petrović, Lj. Kostić-Gvozdenović, S. Erić-Antonić, S. Despotović, Kinetic Analysis of Illite Clay Mullitization Process, Interceram, 48 (1), 1999, 42-44.

М31 – предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини (1)

 1. Stanojević, L. Filipović-Petrović, Doprinos integralnoj valorizaciji metala u hidrometalurgiji cinka (Contribution to integral metal valorisation in zinc hydrometallurgy) (plenarno predavanje) INTERNACIONAL CONFERENCE 15 YUCCOR, Proceedings, Tara, 2013, 52-71

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини  (14)

 1. Filipović-Petrović, D. Stanojević, M. Antonijević-Nikolić, Lj. Mijić, Ceramic-Tehnological properties of brezaci clay, V International Congress “Engineering environment and materials in processing industry, Jahorina, 2017, 1116-1122.
 2. Stanojević, M. Antonijević-Nikolić, L. Filipović-Petrović, Purification of process solutions from Мagnese (II)-ions in electrolytic zinc production, V International Congress “Engineering environment and materials in processing industry, Jahorina, 2017, 98-107.
 3. Filipović-Petrović, D. Stanojević, Lj. Mijić, J. Petrović, Influence of mineralogical composition of clay on process of mulitization, III International Congress “Engineering environment and materials in processing industry, Jahorina, 2013, 335-339.
 4. Stanojević, L. Filipović-Petrović, M. Antonijević-Nikolić, M. Tomić, Choice of suitable stainless steel as a construction material for zinc hydrometallurgy, III International Congress “Engineering environment and materials in processing industry, Jahorina, 2013, 1026-1033.
 5. Petković, L. Filipović-Petrović, M. Petković, Menagement of new product development, III International Congress “Engineering environment and materials in processing industry, Jahorina, 2013, 529-541.
 6. Mijić, D. Stanojević, J. Petrović, K. Lazić, L. Filipović-Petrović, Synthesis of three-potassium citrate monohydrate of pharmaceutical quality in laboratory conditions, III International Congress “Engineering environment and materials in processing industry, Jahorina, 2013, 346-352.
 7. Mijić, J. Petrović, L. Filipović-Petrović, V. Vujić, The synthesis procedure of sodium-amonijum-phosphate analytical reagent in laboratory conditions, II International Congress “Engineering environment and materials in processing industry, Jahorina, 2011, 176-182.
 8. Isaković, S. Despotović, L. Filipović-Petrović, S. Ilić, V. Vujić, M. Tomić, The process of obtaining extraction phosphoric acid by dehydrated procedure from domestic phosphates, 42. International October Conference on Mining and Metallurgy, Kladovo, 2010.
 9. Filipović-Petrović, S.Erić-Antonić, V. Vujić, D. Stanojević,  S. Despotović, Sinteza kobalt  olivina klasičnim i novim postupcima, , I International Congress “Engineering environment and materials in processing industry,  Jahorina, 2009, 304-307.
 10. Filipović-Petrović, M. Miladinović, V. Vujić, S. Despotović, S. Savić, Chemical-mineralogical and ceramic characteristics dark clay Jovanovića brdo, XXI International Serbian Symposium on    Mineral Processing,  Bor, 2008, 96-100.
 11. Filipović-Petrović, S. Erić-Antonić, S. Despotović, V. Vujić, Physical-chemical and ceramica-technological properties of some clays of Podrinje-Kolubara region, 39. International October  Conference on Mining and Metallurgy,  Soko Banja, 2007, 402-408.
 12. Filipović – Petrović, S. Erić-Antonić, S. Despotović, V. Vujić, Lj. Pavlović, Characterization of Marly Clay From Jazovnik,  XX International Serbian Symposium on Mineral Processing,  Soko Banja, 2006, 146-149.
 13. Filipović-Petrović, S.Erić-Antonić, S.Despotović, M.Miladinović, Using raw materials from Serbia as components for porcelanized tiles, XX International Serbian Symposium on Mineral Processing,  Proceedings,  Soko Banja, 2006, 132-135.
 14. Filipović Petrović, L., Kuzmanović, P., Antonijević Nikolić, M., Popović, K., Petrović, J., Simić, M., 2021. Characteristics and physical-mechanical properties of kaolinized granite. 7th International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry” Jahorina, March 17th – 19th 2021, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina.  

 M34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (1)

 1. Stanojević, L. Filipovic-Petrović, M. Antonijevic-Nikolić, M. Tomić,Lead anode tretament by controlled elecrochemical oxidation for extending the anode life cycles, 2rd  Congress of Chemists and Tecnologists of Macedonia, Ohrid, October, 8-11, 2014,  97. 

М51 – рад у врхунском часопису националног значаја (2)

 1. Despotović, D. Babić, L. Filipović-Petrović, S .Erić-Antonić, Study of mineralogical changes in Smederevska Palanka brick clay firing temperature , Journal of Mining and Metallurgy , 43 (1), 2007, 61-70.
 2.  S. Despotović, D. Babić, L. Filipović-Petrović, S. Erić-Antonić, Mineralogical Changes in Zorka Brick clay Depending on Firing Temperature, Jornal of Mining and Metallurgy, 42 (1), 2006,  37-45.

 М52 – рад у истакнутом националном часопису (2)

 1. Filipović-Petrović, S. Erić-Antonić, M. Miladinović, S. Despotović, Uticaj elektrolita na viskozitet šlikera keramičke mase za podne pločice, Tehnika, 59 (5), 2005, 13-15.
 2. Filipović – Petrović, S. Erić-Antonić, Lj. Mirković – Paranjpe, Mogućnost dobijanja fine keramike (porcellenato) na bazi domaćih sirovina, Tehnika,  1, 2003,  1-4.

 М63 – саопштење са скупа национлног значаја штампано у целини (4)

 1. Kuzmanović, N.Todorović, L. Filipović-Petrović, B. Miljević, J. Knežević, J.   Nikolov,  Radioaktivnost nus-proizvoda hemijske industrije,  XXX Simpozijum  Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, Divčibare,  2019,  168-174.
 2. Kuzmanović, N. Todorović, S.  Forkapić, J. Knežević, L.  Filipović- Petrović,  J. Nikolov,  B. Miljević,  Određivanje emanacije 222Rn iz prirodnog gipsa i fosfogipsa, XXX Simpozijum Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, Divčibare , 2019, 251-257.
 3. Stanojević, L. Filipović-Petrović, M. Antonijević-Nikolić, M. Tomić, Hidrometalurška    valorizacija sekundara cinka iz procesa toplog pocinkovanja, V Simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju, Soko Banja, 2012, 72-75.
 4. Filipović-Petrović, S .Erić-Antonić, B. Damnjanović, M. Miladinović, Mehanička aktivacija bentonitne gline u vibro mlinu, XIX SCG Simpozijum o pripremi mineralnih sirovina, Topola, 2004, 422-427.

M91 – регистрован патент на међународном нивоу (1)

D. Stanojević, L. Filipović-Petrović, „Postupak koncentrisanja kobalta u otpadnom kobaltnom talogu iz hidrometalurgije cinka“, broj: BAP143042A, od 21.02.2017. (datum prijave 22.09.2014.) kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

Списак пројеката, подпројеката

1.

Назив пројекта:

Развој технологије производње пунила за примену у разним гранама индустрије

Назив подпројекта:

Развој и освајање нових техничко-технолошких решења за добијање адитива на бази стеарата (примена у фармацеутској индустрији, гумарској индустрији, преради пластичних маса и грађевинарству)

Пројекат рађен за:

Републичко Министарство науке и заштите животне средине, Београд

У периоду:

2005-2007

Ангажован као:

Сарадник на подпројекту

Шифра:

 TR 6722B

2.

Назив пројекта:

Развој нових адсорбената на бази модификације минерала (СУПЕРСОРБ МИНЕРАЛИ)

Пројекат рађен за:

Републичко Министарство науке и заштите животне средине, Београд

У периоду:

 2005-2007

Ангажован као:

Сарадник на пројекту

Шифра:

 TR 6702B

3.

Назив пројекта:

Проучавање феномена и метода синтезе керамичких и других стакластих материјала

Назив подпројекта

Сол-гел синтеза

Пројекат рађен за:

Републичко Министарство науке и заштите животне средине, Београд

У периоду:

2002-2005

Ангажован као:

Сарадник на подпројекту

Шифра:

1818

4.

Назив иновационог пројекта:

Добијање кобалтног пигмента валоризацијом кобалтоносног отпадног муља из хидрометалургије цинка

Пројекат рађен за:

Републичко Министарство науке и заштите животне средине, Београд

У периоду:

2008-2009

Ангажован као:

Сарадник на пројекту

Шифра:

451-01-00065/2008-01/06

5.

Назив иновационог пројекта:   

Добијање екстракционе фосфорне киселине по дихидратном поступку из домаћих фосфата

Пројекат рађен за:

Републичко Министарство науке и заштите животне средине, Београд

У периоду:

2009-2010

Ангажован као:

Руководилац пројекта

Шифра:

391-00-00027/2009-02/22

6.

Назив иновационог пројекта:                       

Ефикасно рециклирање секундара који садрже цинк

Пројекат рађен за:

Републичко Министарство науке и заштите животне средине, Београд

У периоду:

2009-2010

Ангажован као:

Сарадник на пројекту

Шифра:

391-00-00027/2009-02/21