Информатор о раду Академије – Јавно доступни подаци

Путем наведеног линка могуће је приступити Јединственом информационом систему информатора о раду на којем су јавно доступни подаци о Академији струковних студија Шабац

Приступ линку је могућ и преко странице Информатора о раду

Академија – Акта Академије – Информатор о раду

Приступни линк је:

https://informator.poverenik.rs/informator?org=uwkgs3wfZqizW7LyR